Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova vieraili Kansalliskirjastossa

Julkaisupäivä

Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova vieraili Kansalliskirjastossa 17.4. ja luovutti kirjastolle Ukrainan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevan kirjalahjoituksen. Lahjoituksen on koostanut Kiovassa sijaitseva Taras Ševtšenko Kirjallisuusinstituutti ja ne sijoitetaan Slaavilaisen kirjaston kokoelmiin.

Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova esittelee lahjoitusteoksia Kimmo Tuomiselle ja Liisa Savolaiselle.

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova esittelee Taras Ševtšenkon kirjallisuusinstituutin Kansalliskirjastolle lahjoittamia teoksia ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuomiselle ja apulaisjohtaja Liisa Savolaiselle.

Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova seurueineen sekä ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen ja apulaisjohtaja Liisa Savolainen tapasivat 17.4. Kansalliskirjastolla. Tapaamisen teemana oli Kiovassa sijaitsevan Taras Ševtšenkon Kirjallisuusinstituuttin koostama lahjoitus, jonka suurlähettiläs luovutti kirjastolle. Tutustumiskäynnillä suurlähettiläälle esiteltiin kirjaston toimintaa ja mm. Slaavilaisen kirjaston kokoelman ukrainalaista aineistoa. Tapaamisen aikana keskusteltiin myös tulevaisuudessa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksista.

Kirjalahjoituksen tie Ukrainasta Suomeen on kiinnostava, kertoo järjestelyjä Slavicassa edistänyt kirjastonhoitaja Irina Lukka.

”Sattui niin, että ukrainalaiset tutkijat ovat työskennelleet Slaavilaisessa kirjastossa useiden vuosien ajan.  Heidän ansiostaan saimme yhteyden Taras Ševtšenkon Kirjallisuusinstituuttiin Kiovassa. Instituutin henkilökunta tarjosi Slaavilaiselle kirjastolle lahjaksi ainutlaatuisia hakuteoksia, bibliografioita ja tietosanakirjoja. Näiden kirjojen joukossa on mm. moniosainen tietosanakirja ukrainalaisesta kansallisrunoilijasta Taras Ševtšenkosta ja kuuluisan historioitsijan Mihajlo Gruševskin päiväkirjat”, sanoo Lukka.

”Ongelmana oli, kuinka nämä ainutlaatuiset kirjat saataisiin Helsinkiin. Sattuma auttoi - Ukrainan suurlähetystön työntekijät tulivat meille tutustumaan Slaavilaisen kirjaston kokoelmaan, he tulivat yksityishenkilöinä, lukijoina. Pienten mutkien kautta saimme kirjat tänne Helsinkiin. Tästä iso, sydämellinen kiitos myös järjestelyissä auttaneelle Raakel Tasaselle”, jatkaa Lukka.

Lahjoitus liitetään osaksi Slavican kokoelmia ja on asiakkaiden käytettävissä viikosta 17 alkaen.

Lista lahjoitetuista ukrainankielisistä teoksista:

  • Шевченківська енциклопедія: У 6 т. Київ, 2013-2015.
  • Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів. 2016.
  • Бібліотека Івана Франка: науковий опис / ред. Г. Бурлака. Т. 1-2, Київ, 2015.
  • Грушевський М. Щоденник (1902–1914 рр.): У 2 т. Т. 1 (1902–1914) / упор., вступ. ст., комент. С. Панькової. Київ, 2021.
  • Косач (Обачний) М. Твори. Переклади. Листи. Записи кобзарських дум / упор. Л. Мірошниченко. Київ, 2017.
  • Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка: У 3 т.1856–1916 / наук. ред. Г. Бурлака. Львів, 2016.
  • Історія української літератури: У 12 т. / наук. ред. В. Сулима, М. Сулима. Київ, 2014-2021.
  • Кобилянська, Ольга. Зібрання творів у 10 томах. Чернiвцi: Bukrek, 2013.
  • Ключ до України: міста і люди : українська мова як іноземна. Част. 1-2 / Ірина Ключковська, Оксана Горда, Оксана Трумко, Наталія Мартинишин, Галина Темник ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою. – Львів : Колір ПРО, 2020.