Tutustu keskiajan Suomeen verkossa

Julkaisupäivä
Toisin kuin usein luullaan, Suomessa on säilynyt tuhansittain erilaisia jäänteitä keskiajan kirjallisesta kulttuurista: käsin kirjoitettuja ja painettuja kirjoja, tekstien jäänteitä, asiakirjoja, taidetta ja kirjaimin varustettuja arkiesineitä. Suuri osa näistä lähteistä on kirjastojen, arkistojen ja museoiden kätköissä.

Glossa ordinaria in Codicem Iustiniani cum textu (Fragmenta Membranea) & KM 17208:561 miekka (Markku Haverinen / Museovirasto), CC BY 4.0

Kuva
Kuvankäsittely Kansalliskirjasto / Marko Oja

Kirjaimet, kirjat ja kirjallinen kulttuuri saapuivat Suomeen keskiajalla. Niiden avulla Suomi nivottiin osaksi antiikin perintöä, Ruotsin valtakuntaa, läntistä Eurooppaa ja latinalaista kulttuuripiiriä.

Kansalliskirjaston Kirjava keskiaika -verkkosivusto johdattelee lukijan keskiaikaisten kirjallisten lähteiden pariin artikkeleiden, alkuperäisaineistojen ja tehtävien avulla.

Suurimman osan Suomessa säilyneistä keskiaikaisten kirjojen fragmenteista löydät Kansalliskirjaston Fragmenta membraneasta. Nämä ovat siis jäänteitä kirjoista, joita keskiajalla oli käytössä Ruotsin ja Suomen alueen kirkoissa.

Suomea koskevat keskiaikaiset asiakirjat, kuten vaikkapa maanomistusta ja oikeustapauksia koskevat dokumentit, löytyvät Kansallisarkiston Diplomatarium Fennicumista.

Lisää tietoa Kansallisarkiston keskiaikaisista aineistoista löydät Arkistojen portista.

Keskiaikaiset esineet ja rakennukset

Museoviraston verkkosivuilta löydät kuvauksia keskiaikaisista linnoistamme.

Kulttuuriympäristön palveluikkuna puolestaan tarjoaa kattavan luettelon arkeologisen kulttuuriperintömme ja rakennetun kulttuuriympäristömme kohteista.

Matkoja keskiajalle

Ylen verkkosivuilta löytyy myös juttuja monesta eri näkökulmasta keskiajan Suomesta: