Tutkain - Kotimaisia lehtiaineistoja tutkimuskäyttöön verkossa

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto avaa korkeakoulujen tutkijoille verkkokäyttöön laajan tekijänoikeudenalaisen sanoma- ja aikakauslehtiaineiston osana Tutkain-hanketta. Kotimaiset sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa Kansalliskirjaston ja Kopioston solmimalla sopimuksella.
Kuva
Marko Oja / Kansalliskirjasto

Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja, professori Cecilia af Forselles iloitsee uusien tutkimusmahdollisuuksien avautumisesta: ”Tutkimukselle avautuu tärkeä väylä yhteiskunnan merkittävään ja laajaan aineistoon. Sanomalehtiaineistoa käytetään hyvin erilaisissa tutkimuksissa paljon ja tämän uuden palvelun kautta aineiston vaikuttavuus tutkimukseen kasvaa entisestään ja tavoittaa paikasta riippumatta tutkijoita eri puolella Suomea ja maailmaa.”

Tutkain-hanke mahdollistaa Kansalliskirjaston kokoelmiin sisältyvien kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien vuosina 1930−2018 julkaistujen vuosikertojen digitoitujen aineistojen hyödyntämisen tutkimuskäytössä ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa on mukana 15 kotimaista korkeakoulua, jotka saavat antaa HAKA-tunnuksilla tunnistautuneille käyttäjille pääsyn Kansalliskirjaston digitaalisessa muodossa oleviin lehtiaineistoihin tutkimusta varten. Käyttäjät saavat sopimukseen mukaan selata, hakea, tutkia ja analysoida lehtiaineistoja myös koneellisesti.

Kansalliskirjasto on sopinut Kopioston kanssa oikeudesta välittää kokoelmiinsa sisältyviä sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta Tutkain-hankkeessa vuosina 2020−2022.

”On hienoa, että voimme olla mukana mahdollistamassa lehtiarkistojen avaamisen entistä laajemmin tutkijoiden käyttöön”, sanoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen. ”Samalla varmistamme, että sanoma- ja aikakauslehtien tekijät ja kustantajat saavat heille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset teostensa käytöstä.”

Tutkimuskäytöllä tarkoitetaan Tutkaimeen liittyneen korkeakoulun opiskelijan, tutkijan ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemää tieteellistä tai taiteellista ei-kaupallista tutkimusta, opinnäytetyötä, selvitystä tai lopputyötä.