Hyppää pääsisältöön

Turun kaupunkiarkeologiset löydöt Finnaan

Julkaisupäivä

Turun museokeskus on julkaissut lähes 40 000 arkeologista löytöä Finna.fi:ssä. Esineet ja niiden palaset ovat kaupunkiarkeologisia löytöjä, joiden kautta pääsee tutustumaan vanhaan Turkuun.    

Finnaan tuoduista aineistoista merkittävimmän kokonaisuuden muodostavat löydöt Turun tuomiokirkon läheisyydessä vuosina 2005-2006 tehdyiltä arkeologisilta kaivauksilta. Varhaisimmat löydöt on ajoitettu 1300-luvun alkuun.

”Tuomalla löydöt Finnaan parannamme niiden saatavuutta. Haluamme kokoelmien olevan mahdollisimman hyvin käytössä nurkassa pölyttymisen sijaan”, kertoo Tanja Ratilainen Turun museokeskuksesta.  

Kuvat on tuotu Finnaan osin vapaaehtoisvoimin, sillä löytöjä ovat valokuvanneet arkeologiasta kiinnostuneet vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet myös kuvien tallentamiseen museon informaatioportaaliin, josta niiden tiedot tulevat Finnaan.

”Finna tarjoaa avoimen kanavan syvällisemmän tiedon äärelle. Jos joku kiinnostuu Finnan kautta löytämästään esineestä, on sen taustaan mahdollista tutustua perinpohjaisemmin museon informaatioportaalissa, joka tosin vaatii erilliset käyttäjätunnukset”.  

Uusia kuvia esinelöydöistä siirtyy Finnaan sitä mukaa, kun kuvaaminen edistyy. Tällä hetkellä kuvia on Finnassa jo yli 5000.

Turun museokeskus kokoaa yhteen Turun kaupungin omistamat museot, ja vastaa kaupungin kulttuuri-, taide- ja luonnonhistoriallisesta museotoimesta. Se muodostaa ja ylläpitää esine- ja taidekokoelmia, ja Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona edistää kulttuuriympäristön säilymistä.

Finna on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen, jossa niiden äärelle pääsee helposti ja nopeasti. Lisäksi Finna kehittää yhdessä asiakasorganisaatioidensa kanssa ilmaista alustaa, jolla eri toimijat voivat luoda oman sähköisen hakupalvelun tai esimerkiksi verkkokirjaston.

Tutustu Turun museokeskuksen arkeologisiin löytöihin Finnassa.

Kuva: Keskiaikainen sarvesta tehty pöytäveitsen kahva. Kuvaaja: Irina Kaulio, vapaaehtoinen / MIP/TMK.