Tieteellisten seurojen julkaisuja avoimeen käyttöön

Julkaisupäivä
Kotimaisen humanistisen tutkimuksen kannalta merkittäviä aineistoja on julkaistu verkossa. Kansalliskirjasto on asettanut käyttöön Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (SMY) ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran (SUS) monografia- ja kausijulkaisusarjojen varhaisimpia osia. Teokset ja niistä tehdyt datapaketit ovat avoimesti saatavilla Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica -verkkokokoelmassa.

Axel O. Heikelin teoksen ”Mordvalaisten pukuja ja kuoseja” (1899) liitekuva.

Seurojen julkaisut paremmin käyttäjien saataville

SMY:n julkaisut koostuvat tutkimuksista arkeologian, kansatieteen, historian ja taidehistorian aloilta. "Näiden alojen tutkimushistorian kannalta nämä julkaisut ovat erittäin merkittäviä ja on hienoa saada ne avoimesti saataville sähköisinä. Yhdistys onkin jo pitkään toivonut, että julkaisut olisivat kaikkien saatavilla", sanoo SMY:n sihteeri Liisa Kunnas-Pusa.

Digitaaliset julkaisut hyödyttävät konkreettisesti seuroja. Kysymys on aineistojen säilyvyydestä jälkipolville, sillä yhdistyksillä ei ole aina käytössään tarkoituksenmukaisia tiloja vanhimpien julkaisujen varastointiin. Näin ollen digitaalisen kopion ajatellaan olevan tärkeä myös alkuperäiskappaleiden säilyvyyden kannalta. Toisaalta digitaalinen käyttökopio mahdollistaa varastotilojen kustannusten supistamista, jotka voivat rasittaa seurojen taloutta.

”Suomalais-Ugrilaisen Seuran näkökulmasta aineiston digitointi on merkittävää pitkäaikaissäilyvyyden ja tutkimuksen tarpeiden ohella myös siksi, että 1800-luvulta alkaen kerättyä kieli- ja kulttuurimateriaalia voidaan näin palauttaa tutkittujen kieliyhteisöjen käyttöön. Fenno-Ugrica -tietokantaa käytetään Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla ja aiemmin digitoidut materiaalit on löydetty näissä yhteisöissä. Aineiston kielistä monet ovat erittäin uhanalaisia, ja niiden tutkimuksen kannalta keskeiset aineistolähteet ovat juuri 1800–1900-lukujen vaihteessa kerättyjä materiaaleja”, kertoo SUS:n sihteeri Ulriikka Puura.

Aineistot mahdollistavat uudet tutkimusnäkökulmat

”Nyt digitoidut aineistot sisältävät tietoa, jota voidaan hyödyntää nykytutkimuksessa. Sen sijaan että olisimme julkaisseet vain käyttökopion PDF-tiedostona, niin halusimme avata myös aineistojen dataa,” sanoo Kansalliskirjaston projektipäällikkö Jussi-Pekka Hakkarainen. ”Teoksista valmistetut datapaketit mahdollistavat uusien tutkimuskysymysten esittämisen tälle aineistolle koneluettavassa muodossa, esimerkiksi digitaalisten ihmistieteiden välinein. Julkaisuista huokuu tieteenalojen pitkä traditio, joten on mielenkiintoista nähdä millaisia teemoja niistä nousee esiin.”

Teokset on digitoitu Kansalliskirjaston kokoelmista ja digitointia on tuettu Suomen Tiedekustantajien Liiton myöntämillä apurahoilla. Käyttöön on asetettu julkaisuja seuraavista sarjoista:

Suomen Muinaismuistoyhdistys

  • Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakausikirja
  • Kansatieteellinen Arkisto
  • Suomen Museo - Finskt Museum

Suomalais-Ugrilainen Seura

  • Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten
  • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
  • Lexica Societatis Fenno-Ugricae
  • Kansatieteellisiä julkaisuja
  • Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde.

Osa aineistoista on julkaistu tekijänoikeuslainsäädännön vuoksi Kansalliskirjaston Vapaakappaletyöasemilla.

Digitoidut aineistot verkossa: http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/89724

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jussi-Pekka Hakkarainen
jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi