Tiedote suunnistuskarttojen valmistajille 8.5.2014

Julkaisupäivä

Kansalliskirjaston tehtävä on yhteistyössä julkaisualan kanssa tallettaa kotimainen julkaisutuotanto. Toiminta perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007 (kulttuuriaineistolaki), ja sen tarkoituksena on kulttuuriaineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Vapaakappalekokoelmissa säilyy myös sellainen aineisto, joka muuten katoaa levityksestä nopeasti ja jota muut kirjastot eivät talleta.

Suunnistuskartat luokitellaan kulttuuriaineistolain mukaisesti pienpainateaineistoksi, joita ovat muun muassa tapahtumiin ja kilpailuihin liittyvät painatteet. Pienpainatteista luovutetaan kaksi vapaakappaletta. Vapaakappaleiden luovutusvelvollisia ovat valmistajat, kun julkaisu/painotuote on valmistettu Suomessa. Julkaisija on luovutusvelvollinen silloin, kun se valmistaa itse tai valmistuttaa ulkomailla tuotteita, jotka on tarkoitettu levitettäväksi Suomessa. Mikäli suunnistusseura siis valmistaa itse tai valmistuttaa ulkomailla suunnistuskarttoja, on seura lain mukaan velvollinen toimittamaan alla olevaan osoitteeseen jokaisesta kartasta kaksi vapaakappaletta.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Kirjoittaja
Päivä muokattu