Tiedote pelitallenteiden valmistajille 14.12.2012

Julkaisupäivä

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa arkistoida kotimaiset kulttuuriaineistot. Toiminta perustuu kulttuuriaineistolakiin (1433/2007), jonka mukaan arkistointivelvollisuus koskee myös tietokonepelejä. Pelialan toimijoille tämä tarkoittaa aineistojen luovuttamista Kansalliskirjastoon, joka vastaa aineistojen arkistoinnista, pitkäaikaissäilytyksestä ja aineistojen saattamisesta asiakaskäyttöön.

Talletettavien pelien piiriin kuuluvat suomalaiset pelitallenteet ja Suomen markkinoita varten muunnetut pelitallenteet, jotka on julkaistu Suomessa 1.1.2008 alkaen.

Aineistojen luovutus

Suomessa valmistetun pelitallenteen luovuttaa suomalainen tallennevalmistaja tai julkaisija, mikäli tallenne on valmistettu ulkomailla. Aineisto luovutetaan täydellisenä ja siinä asussa, missä sitä levitetään. Kaikista eri julkaisuversioista tulee luovuttaa yksi kappale. Pelitallenteen tulee olla pitkäaikaissäilytystä varten teknisesti suojaamaton. Jos julkaisussa on suojaus, on Kansalliskirjastolla oikeus kiertää tai poistaa se. Verkon kautta levitettävistä peleistä Kansalliskirjasto tallettaa edustavan ja monipuolisen otannan.

Aineistojen asiakaskäyttö

Kulttuuriaineistolain mukaisesti talletettujen aineistojen käyttö on ohjeistettu tekijänoikeuslaissa (404/1961). Digitaalisia aineistoja voi käyttää paikallisesti vapaakappalekirjastoissa vapaakappaletyöasemilla, joissa ei ole verkkoyhteyttä aineistojen eteenpäin lähettämisen estämiseksi eikä mahdollisuutta tehdä digitaalisia kopioita.

Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Kirjoittaja
Päivä muokattu