Tiedote kustantajille 30.1.2018.

Julkaisupäivä

Painatatteko julkaisujanne ulkomailla tai valmistatte niitä itse? Olettehan tietoinen siitä, että kustantaja tai julkaisija on tällöin velvollinen luovuttamaan vapaakappaleet kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti?

Kirjoista, lehdistä, kartoista ja nuoteista luovutetaan kuusi, pienpainatteista ja peleistä kaksi, äänitteistä ja tallenteista yksi vapaakappale. Autamme tarvittaessa mahdollisten aiempien vuosien puutteiden selvittämisessä. Jatkossa kaikki uudet ulkomailla tai itse valmistetut julkaisut tulee kuitenkin lähettää ilman erillistä pyyntöä. Ryhdymme säännöllisesti muistuttamaan kustantajia ja julkaisijoita luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvan aineiston lähettämisestä. 

Vapaakappaleet tulevat osaksi kansalliskokoelmaa ja vapaakappalekokoelmia. Kansallisbibliografian kuvailu ja kotimaista julkaisutuotantoa kuvaavat tilastot perustuvat myös vapaakappaletoimintaan. Kansalliskirjaston tehtävä on valvoa kulttuuriaineistolain noudattamista. Mikäli vapaakappaleita ei luovuteta, aluehallintovirasto voi lain 27 § mukaisesti velvoittaa luovutusvelvollisen sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa. Uhkasakon asettamisesta ja maksettavaksi tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Vastaamme mielellämme vapaakappaleiden luovuttamiseen liittyvissä kysymyksissä, ja tarkempaa tietoa toiminnastamme sekä luovutettavasta aineistosta löytyy myös verkkosivuiltamme.

Yhteystiedot