Tiedote julkaisujen valmistajille 14.4.2014

Julkaisupäivä

Kiitämme kaikkia valmistajia yhteistyöstä julkaisutuotannon tallettamisessa. Parantaaksemme yhteistä toimintaamme entisestään, pyydämme teitä ystävällisesti kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin.

Julkaisujen valmistaja on velvollinen lähettämään vapaakappaleet valmistamistaan painotuotteista ja tallenteista. Velvollisuus perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007 (kulttuuriaineistolaki). Julkaisut kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin riippumatta siitä onko niillä tunnistetta (esim. ISBN, ISSN, ISMN). Painetut julkaisut tulee luovuttaa vaikka ne julkaistaisiin myös elektronisessa muodossa. Vapaakappaleiden on oltava virheettömiä ja siinä muodossa, missä ne on julkaistu. Liitteenä on esimerkkilista luovutettavista aineistoista kappalemäärineen.

Varmistattehan, että toimitatte vapaakappaleet luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvista aineistoista. Kulttuuriaineistolaki velvoittaa Kansalliskirjastoa valvomaan luovutusvelvollisuuden noudattamista. Jos luovutusvelvollisuutta laiminlyödään, voimme siirtää laiminlyönnin aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Luovutettavien vapaakappaleiden määrää voidaan luovutusvelvollisen hakemuksesta vähentää esimerkiksi pienen painosmäärän perusteella. Jokaisen julkaisun osalta edellytetään kuitenkin erillistä hakemusta.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

Kirjoittaja
Päivä muokattu