Tiedemaailman rahat niukkenevat: FinELibin e-aineistojen tilausmäärät vähentyneet 8 %

Julkaisupäivä
Suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen heikentynyt taloustilanne näkyy tiedelehtien ja muiden elektronisten aineistojen tilausmäärissä. Ne vähenivät vuonna 2015 yhteensä 8 prosenttia, selviää FinELib-konsortion vuoden 2015 toimintakertomuksesta.

Tutkijoiden ja opiskelijoiden saatavilla olevien tiedelehtien, e-kirjojen ja tietokantojen määrä on laskussa.

FinELib-konsortiossa olivat vuoden 2016 alussa mukana kaikki Suomen 15 yliopistoa, 26 ammattikorkeakoulua, kaikkien 313 kunnan yleiset kirjastot sekä 30 tutkimuslaitosta ja erikoiskirjastoa. Konsortio hankkii elektronisia aineistoja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Sen palveluyksikkönä toimii FinELib-toimisto Kansalliskirjastossa.

Konsortio neuvotteli vuonna 2015 organisaatioiden puolesta hieman yli 50 aineiston sopimukset, jotka kattoivat 127 erilaista lisensioitua aineistoa. Niihin sisältyi 79 217 tiedelehteä, 386 403 e-kirjaa sekä 15 786 hakuteosta ja sanakirjaa. Aineistojen hankinta kustansi kaikkiaan 24 020 000 euroa, joista tiedelehtien osuus oli suurin 19,2 miljoonalla eurolla.

Puolet organisaatiosta supisti aineistotilauksiaan

Konsortion jäsenorganisaatioista puolet joutui vähentämään konsortion kautta hankkimiaan aineistoja. Keskimäärin tilaukset vähenivät 8 %, ja jotkut organisaatiot joutuivat lopettamaan jopa 30 % tilauksistaan. Tilausten vähenemisestä huolimatta konsortio maksoi aineistoista lähes 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014. Tästä 2 miljoonan kustannusten kasvusta lehtipakettien osuus oli hieman yli miljoona euroa.

Tilausten väheneminen on jatkunut myös vuodesta 2015 vuoteen 2016, jona aikana tilausten määrä on supistunut 9 prosentilla (239 tilausta).

Uusi strategia voimaan

Vuonna 2015 konsortio uudisti strategiansa kaudelle 2016–2020. Konsortion tavoitteena on tarjota parhaat elektroniset aineistot tutkimukselle ja oppimiselle - avoimuutta tukien.

Vuoden aikana yliopistoille ja ammattikorkeakouluille avattiin mahdollisuus hankkia uusia kotimaisia e-kurssikirjoja lukuvuodeksi 2015–2016. Pilotin aikana kirjastot hankkivat käyttöoikeuksia opiskelijoille 250 eri e-kurssikirjaan neljältä eri kustantajalta.

Tutustu tarkemmin konsortion vuoden 2015 toimintakertomukseen.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, puh. 050 570 6584, arja.tuuliniemi(at)helsinki.fi

FinELib Twitterissä