Svenska kulturfonden tukee Kansalliskirjaston Ruotsin ajan kokoelman digitointia

Julkaisupäivä
Kuva
Kansalliskirjasto / Iris Séraphin

Svenska kulturfonden on myöntänyt Kansalliskirjastolle 60 000 euron suuruisen apurahan digitointiprojektiin, jossa omasta kansalliskokoelmastamme puuttuvia teoksia digitoidaan ensisijaisesti ulkomaisissa muistiorganisaatioissa ja muissa laitoksissa olevista alkuperäisistä kappaleista.

Kansalliskokoelman vanhin osa, Ruotsin ajan kokoelma, käsittää noin 17 400 suomenkielistä, Suomessa painettua, suomalaisten tai Suomessa vaikuttaneiden henkilöiden julkaisemaa tai ulkomailla painettua Suomea koskevaa julkaisua. Kokoelmassa on 4 650 nimekettä ainoastaan jäljenteinä, jotka ovat erittäin huonolaatuisia, eikä niitä voida tämän vuoksi digitoida. Svenska kulturfondenin rahoittama, laatukriteerit täyttävä digitointi parantaa aineistojen käytettävyyttä.

Ainutlaatuista aineistoa erityisesti historian tutkijoille

Nimellä Rv Fennica kulkeva kokoelma on uniikki ja tekijänoikeusvapaa, ja kokoelman digitoinnista hyötyvät niin suomalaiset kuin pohjoismaiset tutkijat. Viime aikoina vahvistunut digitaalisten ihmistieteiden tutkimus on Suomessa painottunut vahvasti kirja- ja aatehistoriaan ja kokoelman digitointi mahdollistaisi 1600- ja 1700-lukujen tutkimisen myös uusin tutkimusmenetelmin.

Aineiston digitointi palvelee erityisesti kielihistorian, Suomen ja Pohjoismaiden historian, kirjahistorian, kirkkohistorian, henkilö- ja paikallishistorian ja tieteen historian tutkimusta. 

Svenska kulturfondenin rahoitus kohdistuu laajaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa ehjä digitaalinen kokoelma kansalliskokoelman vanhimmasta osasta. Hankkeella on pitkä tausta, sillä Turun palossa suurelta osin tuhoutunutta kansalliskokoelmaa on uudelleenrakennettu 1800-luvulta alkaen. Nyt kokoelma on mahdollista tuottaa yleisön käyttöön digitaalisena. Rv Fennica -kokoelman teoksia on Kansalliskirjaston kappaleista digitoitu vuodesta 2019 alkaen. Svenska kulturfondenin jäljenneprojekti käynnistyy syksyllä 2021. Teoksia avataan käyttöön sitä mukaa kuin digitointi etenee.

Kansakunnan kollektiivinen muisti on yhteiskuntamme voimavara, jonka varaan nykyisyys rakentuu. Kansalliskirjaston aineistot ja palvelut vahvistavat yhteiskunnan tietopohjaa, sivistystä, oppimista ja tutkimusta. Kansalliskirjaston tehtävänä on varmistaa, että julkaistu kulttuuriperintö on monipuolisesti saatavilla.

Lisätietoja
tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen
Kansalliskirjasto
jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi
+358 2941 22732