Suomalaiset Internet-sisällöt säilyvät nyt tuleville sukupolville

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto on arkistoinut suomalaista Internetiä vuodesta 2006 lähtien. Verkkoarkiston pysyvä säilytys on nyt turvattu, kun Kansalliskirjasto on toimittanut aineiston Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) pitkäaikaissäilytyspalveluun. Siellä digitaaliset aineistot säilyvät käyttökelpoisina jopa useiden satojen vuosien ajan.

Arkisto sisältää muun muassa valtakunnallisiin vaaleihin liittyvää verkkoaineistoa.

Kuva
Seppo Pelkonen, Lappeenrannan museot/Finna.fi

”Suomalaisen Internetin tallettaminen on lakisääteinen tehtävämme. Haravoimme verkkoarkistoon vuosittain satojen tuhansien suomalaisten sivustojen ja viime aikoina myös sosiaalisen median sisältöä. Keräämme aineistoa sekä maakeräyksinä että kohdennettuina, eri aiheisiin liittyvinä teemakeräyksinä. Arkisto mahdollistaa kansallisesti merkittävien Internet-sisältöjen säilymisen ja niiden hyödyntämisen tulevaisuudessa”, kertoo tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager.

Kansalliskirjasto hyödyntää ensimmäisenä KDK:n keskitettyä pitkäaikaissäilytyspalvelua. Verkkoarkiston toimittaminen palveluun alkoi marraskuussa, ja aineiston suuresta määrästä johtuen siirrot jatkuvat keväällä 2016. Uutta kerättyä verkkoaineistoa toimitetaan tämänkin jälkeen pitkäaikaissäilytykseen jatkuvasti.

KDK:n PAS-palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -palvelukokonaisuutta, joka on suunnattu kirjastoille, arkistoille ja museoille digitaalisessa muodossa olevan kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Palvelun tuottamisesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Verkkoarkisto on asiakaskäytössä vapaakappaletyöasemilla, joita on Kansalliskirjaston lisäksi muissa Suomen vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Lisätietoja:

Lassi Lager (pitkäaikaissäilytykseen liittyvät asiat)
Tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto
puh. 050 4154879
Lassi.Lager(at)helsinki.fi

Aija Vahtola (kulttuuriaineistolakiin ja arkistoitaviin aineistoihin liittyvät asiat)
Johtava tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto
puh. 050 3175508
Aija.Vahtola(at)helsinki.fi

Kimmo Koivunen (KDK:n PAS-palvelu)
Kehityspäällikkö, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Puh. 040 8408196
Kimmo.Koivunen(at)csc.fi

Kirjoittaja