Suomalaisedustaja kansainväliseen tutkimuksen arvioinnin neuvonantajaraatiin

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen on kutsuttu jäseneksi San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) -järjestön neuvonantajaraatiin.

Järjestön tavoitteena on etsiä uusia tapoja tutkimusjulkaisujen laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Tällä hetkellä arviointi perustuu lähes ainoastaan tutkimusjulkaisujen viittausten määrien keskinäiseen arviointiin. Tällaisessa arviointitavassa yksittäisen artikkelin laatu arvioidaan sen julkaisukanavassa vuosittain julkaistujen artikkeleiden viittausten kokonaismäärään perusteella. Arviointitapa ei siis huomioi lainkaan yksittäisen artikkelin sisältöä. Uusien arviointitapojen kehittäminen on tärkeää myös tutkijoiden meritoitumisen vuoksi. Viittauksiin perustuvassa arvioinnissa yksittäisen tutkijan urakehitys voi määräytyä pitkälti artikkeleiden julkaisukanavien perusteella. Tutkimusjulkaisujen arviointiin tulisi siis kehittää määrällisten arviointitapojen ohella myös laadullisia menetelmiä.

Neuvonantajaraati koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka tukevat järjestön ohjausryhmää strategiatyössä sekä edistävät järjestön tavoitteita omissa organisaatioissaan. Neuvonantajat nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää: https://sfdora.org/

Kristiina
Hormia-Poutanen
palvelujohtaja
Library Network Services
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
+358 (0)50 552 3056