SKS:n digitaalisia aineistoja nyt omassa näkymässä

kuva1.jpg

SKS:n Finna on uusi hakupalvelu, joka yhdistää samaan hakuun SKS:n painetut, digitoidut ja elektroniset kirjastoaineistot sekä seuran avoimet verkkojulkaisut. Lisäksi palvelu kokoaa yhteen kulttuurien tutkimuksen keskeiset kansainväliset tietokannat.     

SKS:n Finnassa voi tutustua SKS:n digitoimiin kansanperinnejulkaisuihin ja suomalaisten klassikkokirjailijoiden ja kansankirjoittajien teoksiin. Alkuperäisaineisto on pääasiassa 1800-luvulta ja kuuluu SKS:n kirjaston kokoelmaan. Digitoidut aineistot täydentyvät vuoden 2018 aikana, kun SKS saattaa avoimesti saataville ja Finnan kautta haettaviksi Suomen Historiallisen Seuran julkaisusarjoissa vuosina 1866–2010 ilmestyneet teokset.

SKS:n Finnasta löytyy myös SKS:n oa.finlit.fi-alustalla julkaistava tieteellinen kirjallisuus: englanninkielinen Studia Fennica -julkaisusarja ja enenevässä määrin myös suomenkielisiä tutkimuksia.

SKS:n Finna selkeyttää SKS:n kirjaston kokoelmatietojen hakua Helka-tietokannasta: kirjaston painetut ja elektroniset Helka-aineistot löytyvät oletukseksi asetetulla SKS:n aineistot -haulla, erotettuina muiden Helka-kirjastojen aineistoista. SKS:n aineistohaun ja Helkan lisäksi palvelu tarjoaa Arto-artikkeliviitetietokannan, johon SKS:n kirjasto tuottaa tietoja kulttuurien tutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen kotimaisista artikkeleista.

Kansainvälisten e-aineistojen hakijalle SKS:n Finna tarjoaa kaksi keskitettyä indeksiä, EBSCO Discovery Servicen (EDS:n) ja Primo Central Indexin (PCI:n). Discoveryn sisältöä ovat kulttuurien tutkimuksen keskeiset tietokannat Anthropology Plus, eHRAF World Cultures ja MLA International Bibliography. Primo soveltuu erityisen hyvin avoimien verkkojulkaisujen hakuun.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö. SKS edistää, tutkii ja tekee tunnetuksi suomalaista kulttuuria – erityisesti kieltä, kirjallisuutta ja kansanperinnettä. SKS:n kirjasto on kulttuurien tutkimuksen ja suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen tieteellinen erikoiskirjasto.