Sibeliuksen teokset jousiorkesterille kriittisenä editiona

Julkaisupäivä
Sibeliuksen kootuissa teoksissa on julkaistu 29. nide, joka sisältää Sibeliuksen kaikki teokset jousiorkesterille. Sen ovat toimittaneet Pekka Helasvuo ja Tuija Wicklund.

Sibelius muokkasi jousikvartettonsa opus 4 Scherzo-osan jousiorkesterille 1894. Se julkaistaan kriittisessä editiossa ensimmäistä kertaa.

Teokset sijoittuvat ajallisesti laajalle aina 1890-luvun alusta vuoteen 1939 ja jotkin teokset sisältävät jousten lisäksi muitakin soittimia. Kriittisessä editiossa julkaistaan ensimmäistä kertaa useita teoksia kuten Scherzo opuksesta 4 (alun perin jousikvartetille) ja Rakastavan varhaisversio.

Niin ikään ensimmäistä kertaa julkaistaan myös Impromptun op. 5 kaksi varhaisversiota. Ainoa aikaisemmin julkaistu versio Impromptusta käsittää sovituksen alkuaan pianolle kirjoitetuista opuksen numeroista 5 ja 6. Nyt julkaistaan teoksen lopullisesta yhdistelmästä poikkeava varhaisversio. Lisäksi Helasvuo on jo aiemmin huomannut, että Impromptun lähdemateriaalin joukossa luonnokseksi mainittu käsikirjoitus opuksen 5 numerosta 5 (1893) on itse asiassa kokonainen, puhtaaksi kirjoitettu jousiorkesteriversio.

Toimitustyön yhteydessä on saatettu päivänvaloon myös lähdeaineistoa, joka puuttuu teosluetteloista. Näihin kuuluvat Andante festivon ensiesityksen (1939) partituuri ja stemmat (Ylen arkisto) sekä toinen samalta ajalta oleva partituuri stemmoineen (Ylioppilaskunnan Soittajien nuotisto). Nämä uudet lähteet ovat tarkentaneet merkittävästi kuvaa teoksesta.

Sibeliuksen koottuja teoksia julkaisevat Kansalliskirjasto, Sibelius-Seura ry ja kustannusyhtiö Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

Lisätietoja

 

Kirjoittaja