Sibeliuksen kootuissa teoksissa julkaistiin uusi nide

Julkaisupäivä
28. nide sisältää Sibeliuksen viulukonserton versiona viululle ja pianolle. Niteen on toimittanut Timo Virtanen.

Sibeliuksen konsertto viululle ja orkesterille tunnetaan kahtena versiona, joista ensimmäinen valmistui vuoden 1904 alussa ja jälkimmäinen, muokattu ja nykyisin yleensä kuultava versio keväällä 1905. Säveltäjä laati kummastakin versiosta myös pianopartituurin, mutta tällainen on säilynyt täydellisenä ainoastaan vuoden 1905 versiosta.

Konserton viululle ja pianolle laaditut versiot eivät oikeastaan ole sovituksia, sillä ne valmistuivat jo ennen orkesteriversioita, harjoituskäyttöön: solistin oli voitava harjoitella teosta pianon kanssa ennen astumistaan orkesterin eteen. Tällainen käyttötarkoitus pianopartituurilla on yhä, mutta versiota viululle ja pianolle voidaan hyvin esittää myös itsenäisenä konserttinumerona. Pianon osuus on täysipainoinen ja orkestraalisen rikas.

Kootuissa teoksissa julkaistuun niteeseen JSW II/1A sisältyy konserton lopullinen versio kriittisenä editiona, varhaisversion ensimmäisen osan säilyneet pianopartituurikatkelmat faksimileina ja toinen ja kolmas osa käsikirjoitusten pohjalta laadittuina rekonstruktioina. Konserton kaksi täydellistä versiota viululle ja orkesterille julkaistiin koottujen teosten niteessä II/1 vuonna 2014.

Sibeliuksen koottuja teoksia julkaisevat Kansalliskirjasto, Sibelius-Seura ry ja kustannusyhtiö Breitkopf & Härtel (Wiesbaden).

Lisätietoja:
Timo Virtanen, Jean Sibelius Works -julkaisuhanke, Kansalliskirjasto
timo.virtanen (at) helsinki.fi
puh. 02941 24085