Seuraa FinELibin tiedelehtineuvotteluja uusilla verkkosivuilla

Julkaisupäivä
Suomalaista tiedeyhteisöä laajasti koskettavia aineistoneuvotteluja voi nyt seurata uudella sivustolla, joka kokoaa yhteen paikkaan tiedelehtineuvottelujen ajankohtaisen tilanteen, tavoitteet ja tulokset.

Suuret kansainväliset kustantajat (esimerkiksi Elsevier, Wiley, Springer Nature, IEEE  Sage ja Taylor & Francis) tarjoavat tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden työssään tarvitsemia laajoja ja tärkeitä tiedeaineistoja. Millä hinnalla ja millaisilla käyttöehdoilla ne saadaan tiedeyhteisön käyttöön? Millaisia uusia mahdollisuuksia avoimeen julkaisemiseen näissä aineistoissa avautuu?

FinELib-konsortion uudet aineistoneuvottelusivut kertovat tiedelehtineuvottelujen tilanteesta, tavoitteista ja tuloksista. Sivustolla on julkaistu myös Alternative access-suunnitelma. Se tarjoilee vaihtoehtoisia polkuja tilanteisiin, joissa maksumuuri estää käyttäjän pääsyn kaivattuun artikkeliin.  Näin voi käydä, koska tiedeorganisaatiot eivät pysty tarjoamaan pääsyä kaikkiin tarpeellisiin ja hyödyllisiin aineistoihin.

FinELib-konsortion aineistoneuvottelut koskettavat laajasti suomalaista tiedeyhteisöä. Konsortion tavoitteena neuvotteluissa on taata maamme yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille kohtuulliset hinnat, järkevät käyttöehdot ja edistää ripeästi aineistojen avointa saatavuutta.  Tiedeyhteisön tietoisuus ja tuki neuvotteluille on tärkeää, jotta tavoitteita voidaan viedä eteenpäin. Uusi sivusto tarjoaa helpon tavan seurata ja jakaa tietoa neuvotteluiden tilanteesta.

Tutustu uuteen sivustoon: www.finelib.fi/neuvottelut

Lisätietoja: Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto, anu.alatera(at)helsinki.fi