Sateenkaarihistoriaa ja viestinnän muutoksia Finna Luokkahuoneessa

Julkaisupäivä

Finna Luokkahuoneessa museoiden ja arkistojen mittavat kokoelmat jalostuvat opetuskäyttöön. Tuoreimmat aineistopaketit käsittelevät alkuperäislähteitä tavalla, jolla niitä voi hyödyntää monipuolisesti sekä itseopiskelussa että kouluopetuksessa.

Finna Luokkahuoneen maksuttomat aineistopaketit hyödyntävät yksinomaan alkuperäislähteitä. Alkuperäislähteiden äärelle pääseminen innostaa oppijoita etsimään uusia yhteyksiä ja tarkastelemaan ilmiöitä uusista näkökulmista.

Ajatus sateenkaarihistoriaan keskittyvästä aineistopaketista heräsi, kun Työväen Arkistossa työskentelevä Iris Olavinen kävi läpi Setan valokuva-arkistoa. Valokuvista piirtyi esiin historia, joka on aina ollut olemassa, mutta joka on usein pidetty piilotettuna.

”Valokuvissa näkyivät kansalaisvaikuttamisen historia sekä se konkreettinen työ, jota ihmisoikeuksien eteen on tehty. Toivomme aineistopaketin lisäävän tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja sateenkaarihistoriasta. Valokuvien avulla aineistopaketissa käsitellään myös esimerkiksi identiteettiä ja itseilmaisua”, Iris Olavinen kertoo.

Aineistopaketti tarjoaa helpon tavan käsitellä sateenkaarihistoriaa opetuksessa.

”Tuntumamme mukaan aihetta ei käsitellä oppikirjoissa kovinkaan paljoa, eikä aihe ole kaikkien oppilaiden arjessa läsnä. Haluamme tarjota nuorille uusia näkökulmia aiheesta ja näin luoda tilaa kasvulle”, Olavinen toteaa.

Sateenkaarielämää-aineistopaketin Finnaan ovat luoneet yhteistyössä Työväen Arkisto, Työväenmuseo Werstas ja Sateenkaarihistorian ystävät. 

Tutustu aineistopakettiin >>

Uudet aineistopaketit käsittelevät aiheita kännyköistä painokuoseihin

TikTokista tekstariin - kännykkäviestien lyhyt historia

Aineistopakettia tutkiessa voi pohtia, miten kännyköiden kehitys on muuttanut tapaamme viestiä. Tutustu >>

Kuoseja kankaalla

Aineistopaketti paljastaa, millaisia painettuja kodintekstiilejä suomalaisissa kodeissa on käytetty ja millaisiin kuoseihin Suomessa on eri aikoina pukeuduttu. Tutustu >>

Turvallisesti töissä

Kokonaisuus johdattelee tarkastelemaan työturvallisuutta ja kertoo työn vaaranpaikoista, suojavälineistä ja työturvallisuuden kehityksestä. Tutustu >>

Elämisen arkea luonnon lähellä

Aineistopaketti lähestyy arjen historiaa ja sääty-yhteiskuntaa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen, erityisesti metsästyksen kautta. Tutustu >>

Luonnon luomaa

Eläin- ja kasvinäytteiden valokuvien ja pohdintatehtävien kautta voi syventää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja kokea luonnon ihmettelyn iloa. Tutustu >>

Yrjö Saarinen – värin ja tunteen tulkki

Paketissa tutustutaan Saarisen ilmaisuvoimaiseen taiteeseen värien, havaitsemisen ja tiedonkäsittelyn näkökulmista. Tutustu >>

Tietoa kaikelle kansalle

Aineistopaketti tutustuttaa meidät suomalaisen tiedonvälityksen historiaan ja mediakulttuuriin erityisesti sanomalehtien ja jakelutyön näkökulmasta. Tutustu >>

Koulu kuvissa

Paketti tutustuttaa koulujen arkeen ja juhlaan 1800-1900-luvun Suomessa. Tutustu >>

Kesä Suvisaaristossa

Aineistopaketin avulla tarkastellaan historiallisen tiedon rakentumista ja herätetään ajattelemaan, kuinka hankalaa tulkintojen tekeminen voi olla. Tutustu >>

Kuva: Tampereen Priden osanottajia Hämeenpuistossa, 2005. Työväenmuseo Werstas.