Sanomalehtisymposiumi 30.8 - lähetä esitelmäehdotuksesi

Julkaisupäivä

Kansalliskirjaston Sanomalehtisymposiumi järjestetään 30.8.2022. Symposiumin tavoitteena on sekä esitellä Kansalliskirjaston viimeaikaista kausijulkaisuihin kohdistunutta kehitystyötä että keskustella tutkijoiden tarpeista kausijulkaisuihin ja niiden tutkimiseen liittyen. Nyt symposiumiin pyydetään esitelmäehdotuksia. Ehdotukset tulisi lähettää 13.5.2022 mennessä.

Kuvaaja Saarnisalo kuvaamassa sanomalehtiä mikrofilmille Helsingin yliopiston kirjastossa.

Kuvaaja Saarnisalo kuvaamassa sanomalehtiä mikrofilmille Helsingin yliopiston kirjastossa. Lähde Finna.fi.

Sanomalehtisymposiumissa kuullaan Kansalliskirjaston asiantuntijoiden esitelmiä sekä tutkijoiden alustuksia. Symposiumin tavoitteena on saada laajempi kokonaiskuva lehtiaineistoihin kohdistuvasta tutkimuksesta, tutkijoiden tarpeista ja tulevaisuuden kehityslinjoista.

Digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Kansalliskirjaston digitoimat sanomalehdet muodostavat poikkeuksellisen kattavan kokonaisuuden ja sanomalehtiä onkin viime vuosina käytetty useassa tutkimushankkeessa lähdemateriaalina. Niiden pohjalta on tuotettu sekä uusia tulkintoja että kehitetty digitaalisen ihmistieteiden menetelmiä. Näitä aineistoja ovat alkaneet hyödyntämään myös sellaiset tutkijat, jotka eivät ole perinteisesti olleet suuntautuneet sanomalehtitutkimukseen, vaan lähestyvät aineistoja uusin menetelmin.

Teemana muutos

Tämän vuoden sanomalehtisymposiumin yleisenä teemana on muutos. Esitelmissä ja paneelikeskustelussa pohditaan kuinka sanomalehtiin kohdistuva tutkimus on muuttunut viime vuosikymmeninä kun sanoma- ja aikakausilehtiä on saatettu käyttöön digitaalisessa muodossa yhä enenevissä määrin. Samassa aineistojen saavutettavuus myös datamuotoisena tutkimusaineistona on mahdollistanut big data -hankkeiden toteuttamisen eri tieteenaloilla. Miten datan saavutettavuus on muuttanut tutkimuksen lähtökohtia? Vai onko mitään muutosta tapahtunutkaan?

Lähetä esitelmäehdotus

Symposiumi on avoin analyyttisesti tutkimuksen muutosta tarkasteleville puheenvuoroille. Esitelmille varataan 30 minuuttia, josta esitelmän osuus on 20 min ja 10 min keskustelulle. Tilaisuus on suomenkielinen. Ehdota esitelmää Sanomalehtisymposiumiin 13.5.2022 mennessä! Lähetä noin 250 sanan pituinen esitelmäehdotus yhteystietojesi kanssa osoitteeseen kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi Hyväksymisestä symposiumiin ilmoitamme 30.5.2022 mennessä. 

Lisätietoja tapahtumasivuilta.