Sanastojen taustaohjelmisto Skosmoksen suosio maailmalla kasvaa

Skosmos on avoimeen lähdekoodiin perustuva sanastojen käyttö- ja julkaisualusta, joka toimii Kansalliskirjaston Finto-palvelun taustaohjelmistona. Finton lisäksi sitä hyödynnetään monissa muissa palveluissa maailmanlaajuisesti.

Skosmosta kehitetään Kansalliskirjaston Finto-tiimissä yhteistyössä aktiivisen kansainvälisen kehittäjäyhteisön kanssa. Sanasto- ja ontologiapalvelu Finto mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun, ja sanastoja voi hyödyntää esimerkiksi aineiston sisällönkuvailussa rajapintojen avulla.

Palvelun pilottiversio otettiin käyttöön vuonna 2014 ja helmikuussa 2015 julkaistiin Skosmoksen 1.0-versio. Skosmos mahdollistaa SKOS-tietomalliin pohjautuvien tietoresurssien julkaisun, ja niiden integroinnin muihin järjestelmiin rajapintojen avulla.

Käyttö laajentunut kolmessa vuodessa runsaasti

Skosmosta hyödynnetään Finton lisäksi monissa järjestöissä, kirjastoissa ja julkishallinnossa maailmanlaajuisesti.

Esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO julkaisi Agrovoc-asiasanastonsa organisaation omalla Skosmos-alustalla jo 2015. Varhaisiin hyödyntäjiin lukeutuu myös Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO oman asiasanastonsa Skosmos-asennuksella. Muita Skosmoksen varaan rakennettuja sanastoalustoja ovat muiden muassa Ranskan Tieteellisen tutkimuksen keskuksen CNRS:n sanastopalvelu Loterre sekä Ranskan opetusministeriön alaisen Réseau Canopén ScoLOMFR-projektin sanastopalvelu.

Skosmosta hyödynnetään avointen asennusten lisäksi laajasti eri alojen organisaatioiden toiminnan tukena. Kirjastosektorilla Oslon yliopiston kirjasto käyttää Skosmos-pohjaista julkaisujärjestelmää asiasanastojen julkaisuun ja Saksan taloustieteen kirjasto ZBW käyttää Skosmosta mm. luokitusten julkaisuun. Saksan tieteen ja teknologian kansalliskirjasto TIB:illä on oma Skosmos-palvelunsa. Myös Wienin yliopiston julkaisuarkisto Phaidran luokitukset on julkaistu Skosmoksen avulla.

Skosmosta hyödynnetään myös eri maiden julkishallinnon toiminnan tukemisessa. Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohanke käyttää Skosmosta omien luokitustensa julkaisuun. Luxemburgissa puolestaan lainsäädännön kuvailussa käytettyjen sanastot on julkaistu Skosmoksella.

Skosmos toimii myös Baselin yliopiston kirjaston BARTOC sanasto- ja ontologiarekisterin ohjelmistona. Eri maiden ja organisaatioiden sanastoja ja ontologioita yhteen kokoava BARTOC tarjoaa myös vaihtoehtoisen näkymän suomalaisiin ontologioihin, kuten Finton Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon ja Yleiseen suomalaiseen ontologiaan.

Kehitys avoimesti esillä GitHubissa

Skosmosta on kehitetty viime vuodet aktiivisesti Finto-tiimissä kansainvälisen kehittäjäyhteisön tuella. Syksyllä 2018 julkaistiin ohjelmiston 2.0-versio, ja kehitys jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa. Kehitystä voi seurata ja siihen voi osallistua Skosmoksen GitHub-kehitysalustalla sekä skosmos-users -käyttäjäfoorumilla.