Ruutia oppimiseen Finna Luokkahuoneen aineistopaketeista

Julkaisupäivä

Finna Luokkahuoneessa on julkaistu ennätysmäärä valmiita aineistopaketteja, jotka tarjoavat helpon tavan elävöittää oppimista peruskoulussa ja lukiossa. Museoiden, arkistojen ja opettajien koostamien aineistopakettien äärellä oppilaat pääsevät kokemaan historiaa ja kulttuuriperintöä omakohtaisesti.

Yksi tuoreiden aineistopakettien tarjoajista on Lahden museot, jonka aineistopaketti tarjoaa näkökulmia Lahden torin alta arkeologisissa kaivauksissa löytyneeseen esineistöön.  

Tarinoita torin alta -aineistopakettimme luo oppilaille runsaasti samastumispintoja menneeseen. Lähialueen asukkaille lisämielenkiintoa tuo myös se, että esineet on löydetty tutusta paikasta”, toteaa Anna-Rikka Vaden Lahden museoista.

Aineistopaketti tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi entisaikojen arjen ja yhteiskunnallisen muutoksen hahmottamiseen. Rahoja maan alta -osiossa oppilaat pääsevät selvittämään oikean arkeologin tavoin löytyneiden rahojen ajoitusta ja alkuperää.

Anna-Riikka Vaden kertoo aineistopaketin olevan osa Lahden museoiden pedagogista työtä. Finna Luokkahuone tarjosi paketille luontevan kodin, sillä aineistojen kokoaminen saman katon alle tekee niiden hyödyntämisestä nopeaa ja antoisaa.

”Alkuperäislähteiden äärellä oppilaat pääsevät tutustumaan konkreettisesti niihin asioihin, joista tunneilla puhutaan. Valmiiksi valikoidut aineistot tarjoavat mahdollisuuksia oivaltamiseen ja esimerkiksi nykypäivän vastineiden keksimiseen.”

Alla katsaus Finna Luokkahuoneen muihin uusiin aineistopaketteihin, jotka soveltuvat esimerkiksi käsityön, historian, yhteiskuntaopin tai äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineisiin. Opetusta helpottavat myös valmiit tehtäväideat.

Mainoskuvastoa sotien jälkeen

Aineistopaketti esittelee suomalaisia mainoksia alkaen sotien jälkeisestä ajasta aina 1970-luvulle. Mainoksissa näkyy, miten toisen maailmansodan päättyminen, elintason nousu, vapaa-ajan lisääntyminen ja kansainvälistyminen 1960-luvulla vaikuttivat suomalaisten arkeen. Paketista löytyy esimerkiksi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin herkullisia mainosvideoita, joiden avulla voi sukeltaa sotien jälkeiseen ajankuvaan. Mikä mainonnassa on muuttunut ja mikä on pysynyt ennallaan? Tutustu aineistopakettiin >>

Ruokalistojen kertomaa

Hotelli- ja ravintolamuseon aineistopaketti tarjoaa näkymiä ruokakulttuurin muutoksiin 1860-luvulta tähän päivään. Ruokalistat ovat kiinnostavia historiallisia lähteitä, sillä niillä on erottauduttu ja viestitty yrityskuvaa. Niistä voi myös tutkailla yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia. Tutustu aineistopakettiin >>

Metsä ja ihminen

Suomen Metsämuseo Lusto esittelee metsiin liittyvää kulttuuriperintöä, joka on muodostunut metsän ja ihmisen vuorovaikutuksesta. Pakettiin tutustuessa voi pohtia omaa suhdettaan metsään ja miettiä metsän vaikutuksia suomalaisten elämään, harrastuksiin ja arvoihin ennen ja nyt. Tutustu aineistopakettiin >>

Arkea asumalähiössä 1950-luvulla

Helsingin kaupunginmuseon kokoamat kuvat heijastavat 1950-luvun yhteiskunnallisia muutoksia. Monet maaseudun nuoret muuttivat kaupunkiin paremman toimeentulon toivossa. Yhteiskunnallisesti ristiriitaista aikaa leimasivat myös monet yhdistävät kokemukset, kuten olympialaiset 1952 ja Armi Kuuselan valinta Miss Universumiksi. Tutustu aineistopakettiin >>

Ruotsinkielisiä murteita Suomessa

Svenska litteratursällskapetin kokoama aineistopaketti koostuu lyhyistä haastatteluista eri-ikäisten ja eri puolelta Suomea olevien suomenruotsalaisten kanssa. Ääninäytteet tarjoavat makupaloja suomenruotsin paikallisista ja alueellisista eroista. Aineistoa voidaan käyttää esimerkiksi keskusteluissa kielellisestä vaihtelusta, identiteetistä sekä suomenruotsin historiasta. Tutustu aineistopakettiin >>

Kaupunkimaisema muutoksessa

Aineistopaketti tarjoaa mahdollisuuden tutkia kaupunkien kasvua, kaupunkimaiseman muutoksia ja muutoksen syitä kuvaparien avulla. Helsingissä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa sekä Vaasassa 1960-luvulla otettuja kuvia voi vertailla samasta paikasta otettuihin uudempiin valokuviin.  Svenska litteratursällskapetin kokoaman paketin ideaa voi hyödyntää myös etsimällä vastaavanlaisia kuvapareja omasta ympäristöstä Finna Streetin kuvahaun kautta. Tutustu aineistopakettiin >>

Tutustu Finna Luokkahuoneeseen ja kaikkiin aineistopaketteihin.


Kuva: Maunulaa katsottuna hiihtomäeltä, etualalla lapsia. Hulkkonen, valokuvaaja. 
1957 - 1958. Helsingin kaupunginmuseo. CC BY 4.0.