Rohkeasti kestävään muutokseen

Julkaisupäivä

Kansalliskirjasto panostaa merkittävästi palvelujensa kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen ohjelma tähtää kunnianhimoisesti siihen, että Kansalliskirjasto on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kansalliskirjaston kestävän kehityksen ohjelman kansikuva: Rohkeasti kestävään muutokseen - Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa 2021-2030

Kansalliskirjaston vision mukaisesti kestävän kehityksen periaatteet näkyvät toiminnassa ja palvelujen kehittämisessä.

Kuva
Pixaby

Perustoimintamme tukee erinomaisesti kestävän kehityksen periaatteita:

  • Toimintamme juuret ulottuvat vuoteen 1640, josta lähtien olemme tallentaneet julkaistua kulttuuriperintöä ja asettaneet sitä käytettäväksi.  Tämä vähentää muiden organisaatioiden tarvetta säilyttämiseen, digitointiin ja saataville asettamiseen.  
  • Toimintamme tukee mahdollisimman tasa-arvoista pääsyä aineistoihin
  • Edistämme avointa tiedettä
  • Digitaaliset palvelumme ovat kaikkien käytettävissä, esim. https://kansalliskirjasto.finna.fi/, https://www.finna.fi/  ja https://digi.kansalliskirjasto.fi

Erityistä huomiota lähivuosina tullaan kiinnittämään toiminnan ekologisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen.

Yhtenä haasteena on digitaalisten palvelujen ekologisten vaikutusten arvioiminen. Alamme käy läpi digitaalista murrosta, jota Covid –19 on kiihdyttänyt entisestään. Kulttuuriperintömme luodaan, tallennetaan, järjestetään ja käytetään entistä useammin digitaalisessa muodossa. Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi kirjastoille, arkistoille ja museoille tuottamiemme palveluiden hiilijalanjäljen vähentämiseen, voimme osaltamme vaikuttaa kansakunnan muistina toimivan kulttuuriperintökentän ekologiseen kuormaan. Digitalisaatiolla ja aineistojen avoimella jakamisella on kuitenkin myös positiivinen ekologinen vaikutus, esimerkiksi vähentynyt tarve matkustaa aineistojen äärelle.

Kansalliskirjastolla on mahdollisuus toimia kulttuuriperintökentän kestävyystyön tukijana sektorirajat ylittäen: edistämme eri toimijoiden yhteistyötä, vuoropuhelua ja rohkeaa kokeilemista parhaiden ratkaisujen etsinnässä.

Kansalliskirjaston strategia 2021 - 2030: Varmistamme, että yhteiskunnan kulttuurinen monimuotoisuus ja -kielisyys näkyvät toiminnassamme ja että julkaistu kulttuuriperintö on monipuolisesti saatavilla.

Kestävän kehityksen ohjelma:

Rohkeasti kestävään muutokseen - Kestävä kehitys Kansalliskirjastossa 2021-2030

Ambitiösa mål mot hållbar förändring - Hållbar utveckling i Nationalbiblioteket 2021-2030

Boldly towards sustainable change - Sustainable development in the National Library of Finland 2021-2030