Professori Heikki A. Reenpään kokoelmahuone on avattu uudistettuna

Julkaisupäivä
Reenpään kirjastohuone laajenee kokoelman mukana. Esille tulee tulee kirjojen ohella esille osia Kustannusosakeyhtiö Otavan Kansalliskirjastolle lahjoittamasta noin 200 mitalin kokoelmasta.

Mikael Agricolan teoksia Reenpää-kokoelmasta.

Kuva
Kansalliskirjasto / Marko Oja

Reenpään kirjaston laajennusosaan on sijoitettu Kirjan elämä – Bokväsen -kokoelma, joka on kirja-alan käsikirjasto. Sen ovat keränneet Heikki A. Reenpää ja Jarl Helleman. Kokoelma sisältää kirjallisuutta bibliofiliasta, kirjakaupasta, kirjankustantamisesta, kirjapainosta ja kirjansidonnasta sekä yleisestä kirjatiedosta. Ennen muuta kustantamista käsittelevä osuus on kattava läpileikkaus pohjoismaisen kirjankustantamisen 1800-1900 -luvun maailmaan.

Reenpään kirjasto käsittää noin 20 000 teosta, pääasiassa vanhaa suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta 1600- ja 1700-luvuilta. Kokoelma paikkaa Kansalliskokoelman puutteita sekä täydentää sitä variantein. Kokoelma sisältää runsaasti mm. Raamattuja ja muita kirkollisia teoksia, almanakkoja, lakeja, asetuksia sekä Turun Akatemian väitöskirjoja, mutta myös ulkomaisia harvinaiskirjoja. Kirjaston uudempi osa sisältää tuoreempaa kotimaista kaunokirjallisuutta.

Reenpään kirjastohuone on tutkijoiden käytössä sopimuksen mukaan. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua huoneeseen opastettujen kiertokäyntien yhteydessä. Kokoelmaan kuuluvat teokset ovat tutkijoiden käytettävissä Kansalliskirjaston erikoislukusalissa.

Kokoelma Finnassa

Professori Heikki A. Reenpää (s.1922) on pitkäaikainen Otavan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Professori Reenpään aikaisempi vuonna 2004 tekemä kirjalahjoitus on yksi arvokkaimmista Kansalliskirjaston saamista lahjoituksista kautta aikojen. Kolmen sukupolven aikana kerätty Reenpään yksityiskirjasto käsittää noin 20.000 nidettä historiallista arvokirjallisuutta.