Palvelukyselyn tuloksia: Kansalliskirjasto on tärkeä yhteistyökumppani ja palveluntarjoaja

Julkaisupäivä

Kansalliskirjasto järjestää organisaatioasiakkailleen joka toinen vuosi kyselyn, jossa pyydetään vastaajia arvioimaan käyttämiään Kansalliskirjaston palveluita ja antamaan kehittämisehdotuksia. Viimeisimmän, lokakuussa järjestetyn kyselyn perusteella Kansalliskirjaston tuottamat palvelut koetaan tärkeiksi ja niiden koetaan tuottavan kustannussäästöjä omalle organisaatiolle.

Yksityiskohta Kupolisalista.

Kyselyn tulosten perusteella Kansalliskirjasto on tärkeä yhteistyökumppani mm. yliopistokirjastoille.

Kuva
Marko Oja

Tänä vuonna asiakasorganisaatioille suunnattuun kyselyyn vastasi 202 henkilöä, joista suurin osa (69 %) toimii asiantuntijatehtävissä. Kansalliskirjaston palveluista mukana olivat FinELib, Finna, Finto, Finto AI / Annif, julkaisuarkistopalvelut, kansallisbibliografia, Koha-kirjastojärjestelmä ja Melinda.  

Kansalliset palvelut ovat järkeviä ja tärkeitä. Kiitos! 

(Poiminta kyselyn avovastauksista.) 

Kyselyn perusteella Kansalliskirjaston palvelut koetaan edelleen tärkeiksi; tulokset pysyivät samalla hyvällä tasolla kuin vuoden 2020 kyselyssä. Palveluiden toimintavarmuuteen, käytettävyyteen ja asiantuntemukseen oltiin kyselyn perusteella melko tyytyväisiä. Kansalliskirjaston tuottamien palveluiden koetaan tuottavan kustannussäästöjä omalle organisaatiolle ja todettiin, että palvelut vastaavat asiakasorganisaation tarpeisiin. 

Kansalliskirjaston järjestämät tilaisuudet ja koulutukset saivat erityiskiitosta, mutta samalla niihin toivottiin lisää käytännönläheisyyttä.  

Kyselyn tulosten analysointia jatketaan palvelukohtaisesti ja analyysin perusteella tehdään toimenpide-ehdotuksia, joista keskustellaan mm. palveluiden ohjausryhmissä alkuvuoden 2023 aikana. 

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yhteyshenkilö

Kristiina Hormia-Poutanen
palvelujohtaja
Kirjastoverkkopalvelut
+358 (0)50 552 3056
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto