Metatietosanasto avattu Fintoon

Metatietosanasto on avattu Kansalliskirjaston ylläpitämään Finto-sanastopalveluun 20.1.2016. Nyt julkaistava sanasto on vielä osin keskeneräinen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Korjaamme mm. termien lähteitä (ISBD, RDA, Onix) ja lisäämme termien ruotsinnoksia.

Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Metatietosanaston käsitteet ja kuvailuelementit ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Sanasto sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaisia termejä ja ilmauksia.

Metatietosanastoon on koottu mm.
- sisältö-, media- ja tallennetyyppien nimet

- listaukset tallenteiden laajuuden yksiköistä

- ilmaukset tavanomaisesta poikkeavista kirjatyyppeistä
- tiedosto- ja koodausmuodot

- genreluetteloita

- ohjeet nimekkeiden tiedonlähteiden merkitsemisestä

- ohjeet erilaisten huomautusten merkitsemisestä

- suhteiden kuvailun määritteitä
- aineiston saatavuuteen ja käsittelyyn liittyviä termejä ja ilmauksia.

Metatietosanasto löytyy Finto-palvelusta osoitteesta http://finto.fi/mts/fi/

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
marja-liisa.seppala(at)helsinki.fi

tietoasiantuntija Kiti Vilkki-Eriksson, Kansalliskirjasto
kiti.vilkki-eriksson(at)helsinki.fi

met-sanasto@helsinki.fi
Metatietosanastosta Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Metatietosanasto