Melindan uuden taustajärjestelmän selvitys käynnistynyt

Julkaisupäivä

Aleph-kirjastojärjestelmän jatkajaksi etsitään ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevaa avoimen lähdekoodin järjestelmää.

Kuvituskuva.

Melinda on metatietovaranto ja kansallinen kirjastojen kuvailuympäristö. Melindassa on mukana jo yli 260 organisaatiota eri kirjastosektoreilta. Melindan taustajärjestelmänä on vuodesta 2008 lähtien ollut Aleph-kirjastojärjestelmä, jonka elinkaari alkaa olla lopuillaan. Tämän johdosta Kansalliskirjastossa on aloitettu Melindan uuden alustan selvitys, jotta uuteen tuotantojärjestelmään voitaisiin siirtyä lähivuosina. 

Kansalliskirjaston strategian mukaisesti tavoitellaan ensisijaisesti avoimen koodin järjestelmää, joka tukee siirtymistä linkittyvään metatietoon. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittavia järjestelmiä ovat Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä Libris XL sekä avoimen lähdekoodin yhteisöjen kehittämät FOLIO ja linkitetyn datan kuvailutyökalu Sinopia. On mahdollista, että muitakin järjestelmiä selvitetään myöhemmin.

Järjestelmistä pyritään arvioimaan kunkin ehdokasjärjestelmän kypsyys sekä soveltuvuus Melindan kehitystarpeisiin ja Suomen olosuhteisiin. Rajapintojen toimivuus eri kirjastojärjestelmien kanssa on yksi keskeisistä vaatimuksista, koska Melindaan on integroitunut useita muita järjestelmiä. Tavoitteena tulevissa ratkaisuissa on, että integraatiot toimisivat Melinda-kuvailijoiden kannalta pääosin kuten nykyisin.  

Monet jo käynnistyneet kehitystoimet ovat osaltaan vieneet eteenpäin seuraavan sukupolven Melinda-kuvailuympäristölle asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi metatietoon kohdistuneet kehitystoimet kuten RDA-kuvailusäännön käyttöönotto, asiasanastoista ontologioihin siirtyminen (YSAsta YSOon) ja pysyvien tunnisteiden käyttöönotto (ISNI, URN) edistävät datan linkittyvyyttä jatkossa. Linkitetty data on joukko periaatteita, joilla tuotetaan koneymmärrettävää ja yhteentoimivaa muuhun tietoon linkittyvää tietoa. Linkitetty data mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneempien haku- ja dataprosessointiratkaisujen kehittämisen.

Lisätietoa: 
melinda-posti@helsinki.fi