Melindan 10-vuotissyntymäpäivät huipentuivat juhlawebinaariin ja työpajaan

Julkaisupäivä

Kansallinen kuvailuympäristö ja metatietovaranto Melinda täytti tänä syksynä 10 vuotta. Juhlan kunniaksi järjestettiin työpaja sekä juhlawebinaari. 

Melindan logo ja ilmapalloja.

Metatietovaranto Melinda on vakiinnuttanut paikkansa kansallisen kuvailutyön sydämessä viime vuosina. Tänä syksynä Melinda täyttää 10 vuotta! Juhlan kunniaksi järjestimme marraskuussa 2022 Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpajan sekä Yhteistä metatietoa rakentaen – Melinda 10 vuotta -juhlawebinaarin. Juhlatilaisuudet kiinnostivat runsaasti kirjastolaisia; työpajaan oli ilmoittautunut yli 200 henkilöä ja juhlawebinaariin yli 300.  

Melinda-kuvailijoille suunnatussa käytännönläheisessä työpajassa keskityttiin Melindan ajankohtaisiin asioihin sekä hyvien käytäntöjen ja vinkkien jakamiseen kuvailijoille. Työpajassa pohdittiin myös, mikä nykyisessä Melinda-kuvailussa edesauttaa myöhemmin linkitettyyn dataan siirtymistä. Työpajassa osallistaminen toteutettiin useiden Mentimeter-kyselyjen avulla pienryhmiin jakautumisen sijaan. Tällä haluttiin madaltaa osallistumiskynnystä työpajaan sekä mahdollistaa kaikkien osallistuminen keskusteluun. Tästä toteutustavasta saatiinkin hyvää palautetta. 

Vuorovaikutteisesta juhlawebinaarista tuli aidosti koko Melinda-yhteisön yhteinen juhla. Päivä koettiin antoisana ja mielenkiintoisena saadun palautteen perusteella. Kirjastoissa yhdessä tekemisen tahtotila kuvailuasioissa on vahva, mikä korostui päivän aikana. Juhlawebinaarissa keskusteltiin siitä, mikä Melinda on tänään ja mihin se kehittyy tulevaisuudessa. Tilaisuudessa eri kirjastojen ja kirjastojärjestelmien edustajat kertoivat kokemuksia arjen sujumisesta Melinda-kuvailussa sekä ajatuksia tulevaisuuden odotuksista. Ensimmäinen mielenkiintoinen esitys kuultiin pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta Varastokirjastolta, joka palvelee kaikkia Suomen kirjastoja. Lisäksi päivän aikana eri näkökulmia toivat esiin Kokkolan kaupunginkirjaston, Oulun kaupunginkirjaston, Itä-Suomen yliopiston kirjaston, Metropolia-ammattikorkeakoulun kirjaston sekä Kansalliskirjaston esiintyjät. 

Juhlawebinaarin paneelikeskustelussa kirjastosektoreiden edustajat keskustelivat Melindan kehittymisestä, Melindan laajan katteen vaikutuksista, Melindan hyötytavoitteista sekä siirtymästä kohti linkitetyn datan maailmaa. Panelistit näkivät osaamisen kehittämisen erityisen tärkeänä, jotta muut hyödyt kuten laatu ja tehokkuus voivat toteutua. Yleisö sai osallistua paneelikeskusteluun Mentimeterin välityksellä, mikä innosti monia kuulijoita. 

Juhlawebinaarin lopputulemana voi todeta kirjastokentän olevan varsin yksimielinen siitä, että yhteistä metatietovarantoa tarvitaan. Tulevaisuudessa näköpiirissä olevat suuret muutokset, kuten linkitettyyn dataan siirtyminen, kiinnostavat ja puhuttavat laajasti kirjastoalan ammattilaisia.