Maksullisten verkkosanomalehtien arkistointi Kansalliskirjastoon 1.2.2016

Julkaisupäivä

Arvoisa verkkojulkaisija,

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaisen julkaisutuotannon yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti. Tallettaminen koskee verkkoaineistoja, digitaalisia julkaisuja sekä painotuotteita, äänitteitä ja muita tallenteita.

Verkkoaineistojen osalta arkistointi on edennyt maksumuurin takana olevien sanomalehtiaineistojen tallentamiseen. Osa sanomalehtien maksullisista uutissisällöistä tallennetaan jo nyt Kansalliskirjastoon. Näiden lehtien osalta tämä tiedote on aiheeton.

Mikäli julkaisemanne verkkosanomalehti on jo ottanut tai on ottamassa käyttöön maksumuurin, pyydämme teitä olemaan yhteydessä Kansalliskirjastoon muurin takana olevien sisältöjen tallentamisen mahdollistamiseksi. Verkkoaineistojen tallennuksen huomiointi jo maksumuuria suunnitellessa vähentää julkaisijan ja Kansalliskirjaston työmäärää.

Kartoitamme verkkolehtien maksumuurien käyttöönottotilanteen kuluvan vuoden aikana, jonka jälkeen pyydämme verkkosanomalehtien maksumuurin takana olevien aineistojen tallentamisen ja haun mahdollistamista kulttuuriaineistolain 8 §:n mukaisesti.

Arkistoidut verkkoaineistot ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 16 b §:n mukaisesti asiakaskäytössä pelkästään vapaakappaletyöasemilla, joita on Kansalliskirjaston lisäksi muissa vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Yhteystiedot

Kirjoittaja
Päivä muokattu