Kuvailupolitiikan tähtäimessä kuvailutietojen tehokkaampi hyödyntäminen

Julkaisupäivä

Kansalliskirjaston 2020-luvun kuvailupolitiikan päämääränä on tukea tietoaineistojen kuvailutietojen ja tietosisältöjen tehokkaampaa hyödyntämistä. Kuvailupolitiikan neljä teemaa korostavat kuvailutietojen laatua, kuvailuyhteistyön lisäämistä, tuotantovälineiden uudistamista ja kuvailun tärkeyden esiin nostoa kansallisesti.

Kirjastoaineistojen kuvailun kansallisena ohjaajana Kansalliskirjasto toteuttaa kuvailupolitiikassaan Kansalliskirjaston keväällä 2021 julkaistua metatietovisiota, jonka keskeisenä sanomana on älykkäiden välineiden hyödyntäminen kuvailutietojen rikastamiseen tiedonhakua varten.

Kuvailun rakenteelliset  muutokset 2020-luvulla antavat mahdollisuuden kirjastojen kuvailutoiminnan uudelleen ajatteluun. Kirjastoilla on merkittävä rooli luotettavien kuvailutietojen tuottamisessa datatalouden jatkojalostukseen, tämä on myös Kansalliskirjaston avoimuutta ja kestävyyttä korostavien periaatteiden mukaista.


Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö
Marja-Liisa Seppälä
Kansalliskirjasto
marja-liisa.seppala@helsinki.fi