Kotilava-projekti tähtää avoimeen julkaisemiseen

Kotilava on lyhenne Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteisestä projektista nimeltään Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan. Se on osa Avoin tiede ja tutkimus -hanketta, joka edistää avointen toimintamallien käyttöönottoa tieteellisessä tutkimuksessa.

Jo hankkeen nimessä kerrotun tavoitteen saavuttamisen tiellä on ollut kaksi erityisen pulmallista vyyhteä: tekninen infrastruktuuri ja rahoitus. Yksi sähköisen julkaisemisen tärkeä edellytys on, että lehdillä on käytössään tarvittava ja toimiva tekniikka. Lehdet ovat jarrutelleet sähköiseen julkaisemiseen siirtymistä myös taloudellisten seikkojen vuoksi – sähköisen julkaisemisen kustannusrakenteen takia sen kehittämiseen ei monellakaan lehdellä ole voimavaroja juuri liiennyt.

Näihin ongelmiin päästään nyt pureutumaan kunnolla opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erillisrahoituksen turvin. Sen myötä TSV:ssä on ryhdytty korjaamaan ja kehittämään Open Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on paneuduttu avoimeen julkaisemiseen liittyviin rahoitusmalleihin.

Työskentelyn taustalla on Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilvan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Liljan vuonna 2014 julkaistu raportti Kotimaiset tieteelliset lehdet ja avoin julkaiseminen. OJS-järjestelmän parissa työskentelee suunnittelija Antti-Jussi Nygård Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja rahoitusmalleja selvittää tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen Kansalliskirjastossa. Heidän työtään tukee ohjausryhmä, johon kutsutaan kustantajien, tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien edustajia.

Projekti on alkanut syyskuussa 2015 ja se päättyy alkusyksyllä 2017.

Lisätietoja:
suunnittelija Antti-Jussi Nygård, TSV, puh. 044 747 2224, antti-jussi.nygard(at)tsv.fi
tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen, Kansalliskirjasto, puh. 050 448 9464, riitta.koikkalainen(at)helsinki.fi

http://kotilava.fi/
http://avointiede.fi/