Koekäytössä 31.3.2018 saakka: MGG Online

MGG Online digitaalinen ja jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä hakuteos

MGG Online digitaalinen ja jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä hakuteos, joka sisältää 2. painoksen aiemmin vain painettuna ilmestyneestä hakuteoksesta Die Musik in Geschichte und Gegenwart

Etäkäyttö on mahdollista HY:n käyttäjätunnuksin.

Muut kuin Helsingin yliopistolaiset voivat käyttää aineistoja Kansalliskirjaston asiakastyöasemilta kirjastosta saatavilla verkkotunnuksilla.

E-aineistojen käyttöehdot. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/aineiston-saatavuus-ja-kaytto/elektronisten-aineistojen-kayttooikeudet-ja-kayttoehdot#kayttooikeus-helsingin-yliopiston-verkossa

Palaute ja kommentit: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi

Pääsy aineistoon: kansalliskirjasto.finna.fi

Suora osoite: https://mgg-online.com