Kirjastoverkkopäivien tallenteet katsottavissa

Julkaisupäivä

Kirjastoverkkopäivät järjestettiin 27.–28.10.2021 etäyhteyden välityksellä. Nyt tapahtuman tallenteet ovat katsottavissa Youtubessa.

Kirjastoverkkopäivät 2021 logo. 26.-28. lokakuuta 2021

Kirjastoverkkopäivät järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti ainoastaan etäyhteydellä. Tapahtumaan ilmoittautui ennätykselliset 639 henkilöä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Keskiviikkona 26.10. kuultiin tapahtuman pääpuhujana professori Teemu Roosia, joka puhui tekoälystä sekä muita kiinnostavia esityksiä muun muassa Open Accessista, tietojärjestelmistä sekä kuvailusta.
Keskiviikon esitysten tallenteet löytyvät Youtube-kanavaltamme. Videoihin päivitetään tekstitykset mahdollisimman pian.

Torstaina 27.10. keskityttiin työpajatyöskentelyyn. Alla lyhyet kuvaukset työpajojen työskentelystä ja linkit materiaaleihin (huom. kaikista työpajoista ei ole materiaaleja saatavilla).

  • Tutkimusdatan kuvailu, hallinnointi, organisointi ja niiden pulmat -työpajassa (TP1) keskityttiin tutkimusaineistojen ja -datan erilaisiin haasteisiin. Esityksissä käsiteltiin tutkimusdatan kuvailuun liittyviä erityispiirteitä ja pysyvien tunnisteiden käytön tärkeyttä. Työskentelyosuudessa pohdittiin eri organisaatioiden roolia ja tulevaisuuden tavoitteita. Yhteinen toive oli selkeyttää ohjeistuksilla eri toimijoiden rooleja. Näitä ovat tutkimusaineistojen tarjoajat, yliopistojen tutkijoille tarjoama neuvonta ja ohjeistus sekä arkistopalvelujen tarjoajat. Työpajan 1 tallenne on katsottavissa Youtubessa.
  • Asiakastoimisen varastokirjastotilaamisen työpaja (TP2) pohjusti Varastokirjastossa alkavaa Airut-hanketta, jossa asiakastoiminen Varastokirjastotilaus toteutetaan vuoden 2022 aikana. Työryhmissä kerättiin ajatuksia mm. painetun aineiston tulevaisuudesta ja Varastokirjaston roolista, varastokirjastotilausten ratkaisumallista ja sen vaikutuksista kirjaston toimintaan. Airut-hanke on järjestäytymässä, ja siitä kuullaan pian lisää. Materiaalit löytyvät työpajasivulta.
  • KUMEAn eli Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän työpajassa (TP3) keskusteltiin vilkkaimmin siitä, miten Melindassa toimitaan eri sidosasujen kuvailutietueiden kanssa. Kuvaillaanko kovakantiset ja pehmeäkantiset sidosasut samaan tietueeseen vai erillisiin? Alustuksissa kuultiin puheenvuoroja eri kirjastoilta. Odotetusti keskustelua sai aikaan myös kirjastoille ennakkoon toimitetun teosviittauksia käsittelevän kuvailutehtävän analysointi. KUMEA täydentää kuvailuohjeita vastauksista ja keskustelusta saatujen huomioiden pohjalta. Kuvailuasioissa yhteyttä voi ottaa osoitteeseen kumea-posti[at]helsinki.fi. KUMEA kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita! Työpajan materiaalit löytyvät asiakaswikistä.
  • Automaatttisen sisällönkuvailun työpajan (TP4) osallistujat keskustelivat mielenkiinnolla automaattisen kuvailun laadun arvioinnista ja automaattisen kuvailun hyödynnettävyydestä. Työpajassa verrattiin automaattisen asiasanoittajan Annifin tuottamia kuvailuja ihmisten tekemiin. Ammattilaiskuvailija suoriutuu edelleen algoritmeja paremmin. Työstämme tarkempaa raporttia tuloksista. Aiheesta kiinnostuneet voivat liittyä automaattisen kuvailun verkostoon.
  • Suosittelutyöpajassa (TP5) perehdyttiin suosittelujärjestelmien toimintaperiaatteisiin, käytännön toteutuksiin sekä keskusteltiin siitä, minkälaista lisäarvoa kulttuuriperintöorganisaatioiden suosittelujärjestelmien pitäisi syvällisemmin ajateltuna  tarjota erityisesti Finna-palveluympäristössä. Materiaaleja löytyy työpajasivuilta.
  • Korkeakoulujen yhteistilasto -työpajassa (TP6) käsiteltiin ehdotusta kirjastojen yhteistilastoinnin sisällöstä. Ehdotus oli rankalla kädellä tehty karsinta nykyisen KITT2-tilaston sisällöstä. Ehdotus sai sekä kannatusta että myös rakentavaa kritiikkiä. Paljon kannatettiin tilastoitavien kohtien vähenemistä. Kritiikki puolestaan kohdistui paljolti yksittäisiin kohtiin, joilla edelleen nähtiin olevan arvoa tilastoinnissa. Työpajan tuloksia käsitellään seuraavaksi Tieteellisten kirjastojen tilastointi -ryhmässä (Titi-ryhmä) ja sen pohjalta tehdään ehdotus kirjastosektoreille, jotka päättävät haluavatko ottaa ehdotuksen mukaisen mallin käyttöön. Materiaaleja löytyy työpajasivulta.
  • Tunnistetyöpajassa (TP7) luotiin katseet tulevaisuuteen ja pohdittiin miltä tunnisteiden lähitulevaisuus näyttää.