Kirjastot siirtyvät YSAsta YSOon - mikä muuttuu?

Julkaisupäivä

Kirjastoverkko siirtyy vuoden 2019 aikana sisällönkuvailussa Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta sekä sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista Yleisen suomalaisen ontologian YSOn käyttöön.

Monikielinen YSO tehostaa kuvailua ja ontologian koneluettava rakenne mahdollistaa kehittyneemmät hakusovellukset tulevaisuudessa. YSO on myös linkitetty muualla muistiorganisaatiosektorilla ja julkishallinnossa käytettyihin ontologioihin sekä keskeisiin kansainvälisiin sanastoihin. YSOa täydentävät paikkaontologia YSO-paikat ja Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto SLM. Siirtymän yhteydessä YSAn ja Allärsin kehitys lopetetaan.

Siirtymän aikataulu ja kirjastojen valmistautuminen YSO-kuvailuun

Uusien kuvailujen osalta YSAn ja Allärsin käytöstä siirrytään YSOn ja YSO-paikkojen käyttöön toukokuun aikana. Tällöin YSO tulee saataville Asteriin ja ladattavaksi Finto.fi:stä MARC-muotoisena. Ehdoton takaraja siirtymälle on kesäkuun loppu, koska tietokantakonversiot tehdään heinäkuun aikana. Ohjeita ontologiakuvailuun löytyy Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikistä.

Kansalliskirjasto konvertoi Melindan bibliografiset tietueet heinäkuun alkupuolella. Lisäksi Kansalliskirjasto konvertoi keskitetysti Voyager-kirjastojen ja Voyagerista Kohaan siirtyneiden korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen kannat Melinda-konversion jälkeen heinäkuun lopussa. Muita kirjastojärjestelmiä käyttävien kirjastojen pitää sopia konversion yksityiskohdista järjestelmätoimittajansa kanssa. Kansalliskirjasto tarjoaa avoimen lähdekoodin konversio-ohjelman, jonka avulla konversio toteutetaan.

Konversion mahdollisimman hyvän laadun takaamiseksi kirjastojen on mahdollista tehdä etukäteen siivousoperaatioita tietokantaansa. Tarkempia ohjeita siivoustoimenpiteisiin löytyy YSA ja Allärs -siirtymän projektiwikistä.

Lisää tietoa siirtymästä löytyy projektiwikistä ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen finto-posti@helsinki.fi.