Keisarillisen Aleksanteri-yliopiston väitöskirjat ja stipendiaattiteesit vuosilta 1828-1917 digitoitu

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto on julkaissut kaikki Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja stipendiaattiteesit digitaalisena kopiona. Vuosina 1828-1917 yliopistossa painettiin yhteensä erilaista 1968 väitösjulkaisua.
Kuva
Kansalliskirjasto

Väitöskirjojen lisäksi digitoitiin ja julkaistiin myös muita Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston toimintaan ja kulttuuriin liittyviä julkaisuja, kuten erilaisiin akateemisiin juhlallisuuksiin liittyvää kirjallisuutta, rehtorin puheita ja kertomuksia, perussäädökset eli statuutit, opinto-oppaita, virkaanastujaisluentoja sekä promootiokirjallisuutta.

Aineisto on digitoitu Helsingin yliopiston rahoituksella pääosin Urajärven varastokirjastossa sijainneista teoskappaleista. Aineisto kuvailtiin osaksi Kansallisbibliografiaa kevät-kesällä 2020, digitointityö aloitettiin syksyllä 2020 ja työ saatiin päätökseen tammikuussa 2021.

Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja julkaisut tarjoavat laajan kuvan tieteen historiasta Suomessa ja yhdessä aikaisemmin digitoitujen Turun akatemian väitöskirjojen kanssa se muodostaa merkittävän oppihistoriallisen kokonaisuuden lähes 300 vuoden ajalta.

Vapaasti käytettävä aineisto on saatavilla digi.kansalliskirjasto.fi -palvelusta. Kokonaisuuden uudempaan tekijänoikeuksien (tekijän kuolinvuosi 1951 tai myöhemmin) alaiseen aineistoon voi tutustua vapaakappaletyöasemilla.

Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston väitöskirjat ja julkaisut digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa: https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=561

Lue lisää aineistoista Scripta selecta -blogissa: Till vetenskapens grynnare, idkare och vänner

Lisätietoja:

Kansalliskirjaston tutkijapalvelut, kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi