Käyttäjien tyytyväisyys kasvoi – yhä useampi suosittelisi Finnan käyttöä

Finna-hakupalvelua koskevaan kyselyyn vastasi helmikuussa yli 33 000 käyttäjää. Vastanneet antoivat palvelulle arvosanaksi keskimäärin 8 asteikolla 1-10. Käyttäjien tyytyväisyyttä mittaava Net Promoter Score nousi edellisvuodesta ja aktiivisten suosittelijoiden osuus kasvoi jälleen.

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen Finna.fi:n lisäksi jo yli kuusikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Vuoden 2017 lopussa palvelussa oli mukana yli kaksisataa arkistoa, kirjastoa ja museota. Kaikille yhteisessä Finna.fi-näkymässä oli yli 13,6 miljoonaa aineistoa.

Finnan käytöstä tehdään vuosittain käyttäjäkysely, johon pääsee vastaamaan verkossa kaikkien Finna-näkymien kautta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää eri näkymien käyttöä ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018. Kyselyyn tuli vastauksia 33 443 kappaletta, mikä on 130 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoteen 2014 verrattuna vastausten määrä on nyt yli kymmenkertainen. Käytön trendeistä ja käyttäjäkyselyn tuloksista on julkaistu Trendiraportti Finnan asiakaswikissä.

Finnan käyttö reippaassa kasvussa

Vuoden 2017 aikana kaikissa Finna-näkymissä vierailtiin yhteensä yli 23 miljoonaa kertaa. Eniten käyntejä kertyi Helka-kirjastojen näkymään (2,0 miljoonaa käyntiä). Toiseksi eniten vierailtiin kansallisessa Finna.fi-näkymässä (1,9 miljoonaa käyntiä) ja kolmanneksi eniten Vaski-kirjastojen näkymässä (1,8 miljoonaa käyntiä). Finna.fi-sivuston kävijämäärissä oli oli 66 % kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (69 %) kertoi käyttäneensä korkeakoulukirjastojen Finna-näkymiä. Osuus oli suurin, mikä heijastelee opiskelijoiden suurta osuutta vastaajista. Vastaajista 41 % on käyttänyt Finna.fi-näkymää ja yleisten kirjastojen hakupalvelua 40 %. Museoiden ja arkistojen osuus oli 8 %.

Tiedon löydettävyys ja saavutettavuus tärkeää käyttäjille

Hakupalvelua arvioitaessa tiedon löydettävyys on yksi tärkeimpiä kriteerejä. Vastaajista 82 % kertoi löytävänsä palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston. Osuus on laskenut 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Silti edellisen vuoden tapaan ainoastaan 5 % sanoi, ettei löytänyt mitä etsi. Loput 13 % vastaajista eivät etsineet mitään tiettyä. Löydettävyys ei siis välttämättä ole heikentynyt, vaan palveluun tullaan entistä useammin ilman selkeää tavoitetta.

Valtaosa vastaajista kertoi käyttävänsä Finna-hakupalvelua vähintään kerran viikossa (41 %) tai muutamia kertoja kuussa (33 %). Edelliseen vuoteen verrattuna päivittäisten käyttäjien määrä (7 %) on hieman kasvanut.

Palvelusta haettiin ensisijaisesti aineistoja opiskelua (38 %) tai akateemista tutkimusta (17 %) varten. Harrastuksiin tai muuhun vapaa-ajan käyttöön aineistoja haki 18 % vastaajista. Tulos on hyvin samankaltainen kuin edellisenä vuonna.

Kyselyssä kartoitettiin tänä vuonna aineistotyypeittäin, minkälaiset aineistot kävijöitä kiinnostaa (verkossa saatavilla, lainattavat, paikan päällä tutkittavat, painokelpoiset). Eniten kyselyyn vastanneita kiinnostivat kirjat, lehdet ja artikkelit. Kaikkien muiden aineistotyyppien paitsi kirjojen kohdalla kiinnosti eniten verkossa saatavilla oleva aineisto. Kirjoista lainattava versio oli mieluisampi vaihtoehto.

Suosittelijoiden määrä kasvoi

Käyttäjien tyytyväisyyttä mitataan myös Net Promoter Score -luvulla. Vuonna 2017 Finna-palvelun Net Promoter Score oli 44 (2016: 33). Luku on noussut edellisestä vuodesta ja aktiivisia suosittelijoita on nyt 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin aikaisemmin, eli 54 %. Yhteensä Finnaan positiivisesti suhtautuvia oli 90 % vastaajista.

Jos tyytyväisyyttä tarkastellaan käyttäjäryhmittäin, käy ilmi että harrastajat ovat tyytyväisempiä kuin muut ryhmät: heistä 62 % on aktiivisia suosittelijoita ja NPS on 54. Kaiken kaikkiaan erot käyttäjäryhmien välillä ovat kuitenkin melko pieniä ja palveluun ollaan kautta linjan tyytyväisiä.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin myös arvioimaan Finna-palvelua asteikolla 0-10. Palvelu sai kokonaisarvosanan 8. Luku on pysynyt samana useita vuosia.

Arvonnan voittaja käyttää korkeakoulukirjaston Finnaa

Arvoimme kyselyyn vastanneiden kesken Applen iPad-tabletin. Onnetar suosi Johanna Köykkää, joka hyödyntää erityisesti Åbo Akademin Finna-näkymää. Onnea voittajalle!
 

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto, heli.kautonen(at)helsinki.fi

Finna.fi
Kaikki Finna-hakupalvelut
Finna Twitterissä
Finna Facebookissa
Finna Instagramissa