Käyttäjät tyytyväisiä Finna-hakupalveluihin

Julkaisupäivä
Finna-hakupalvelua koskevaan kyselyyn vastasi joulukuussa yli 14 000 käyttäjää. Vastanneet antoivat palvelulle arvosanaksi keskimäärin 8 asteikolla 1-10. Vastanneista 87 % suosittelisi palvelua muille.

Arvonnan voittaja Noora Ahokallio kävi lunastamassa palkinnon Finna-toimistolla Helsingin Kalliossa.

Kuva
Susanna Eklund

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Vuoden 2016 lopussa palvelussa oli mukana 188 arkistoa, kirjastoa ja museota. Kaikille yhteisessä Finna.fi-näkymässä oli yli 12 miljoonaa aineistoa.

Verkkokysely oli esillä Finna.fi:n lisäksi kaikissa Finna-näkymissä. Kyselyyn vastasi 14 520 hakupalveluiden käyttäjää, mikä on jälleen enemmän kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2015 vastaajia oli 12 159 ja vuonna 2014 vastaajia oli 3 239.

Vastanneista valtaosa käytti korkeakoulukirjastojen näkymiä (71 %), ja sen jälkeen eniten vastaajia tuli yleisten kirjastojen näkymistä (17 %). Finna.fi-näkymää vastanneista käytti 6 %. Tällä kertaa museoiden ja arkistojen näkymistä saatiin vain erittäin pieni määrä vastauksia. Huomattavaa on, että näkymiä käytetään tulosten perusteella ristiin, esimerkiksi 41 % korkeakoulukirjastojen hakupalveluiden asiakkaista käyttää myös Finna.fi-näkymää.

Hakupalvelu oli tullut vastaajille tiedoksi kirjaston, arkiston tai museon toimipisteessä (52 %), verkkoartikkelista tai uutisesta (7 %), sosiaalisesta mediasta (2 %) tai muutoin verkon kautta. Yli 7 % vastaajista oli tutustunut palveluun jonkun toisen suosituksesta.

Aineistojen saatavuus ja kattavuus tärkeitä

Kyselyn vastaajat antoivat käyttämälleen Finna-hakupalvelulle arvosanaksi keskimäärin 8 asteikolla 0-10. 86 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 63 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa.

Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. E-aineistojen saatavuudesta vastaajat antoivat sekä kiitosta että kehittämistoiveita.

Suuri osa käyttäjistä kokee palvelun suositeltavaksi: 87 % vastaajista suosittelisi palvelua enemmän kuin todennäköisesti. Koska suositteluhalukkuutta kysyttiin tässä kyselyssä eri mittarilla kuin edellisenä vuonna, suoraa vertailua ei voida tehdä.

Suurin osa vastaajista käyttää Finnaa vähintään kerran viikossa (40 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (34 %). Edelliseen vuoteen verrattuna päivittäisten käyttäjien määrä (6 %) on hieman kasvanut.

Alustavassa tulosten tarkastelussa käyttäjien tyytyväisyys näyttää kautta linjan hieman paremmalta kuin edellisenä vuonna.

Arvonnan voittaja Helsingin yliopistosta

Arvoimme kaikkien vastanneiden kesken Samsungin tabletin. Onnetar suosi Helsingin yliopiston opiskelijaa Noora Ahokalliota, joka hyödyntää erityisesti Finnan paikkoihin liittyviä vanhoja kuva-aineistoja. Onnea voittajalle!

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto, puh. 050 3102654, heli.kautonen(at)helsinki.fi

Finna.fi
Kaikki Finna-hakupalvelut
Finna Facebookissa 
Finna Instagramissa