Kansalliskirjastosta koko Suomen yhteisen e-kirjaston emo-organisaatio

Julkaisupäivä

Koko Suomen yhteinen e-kirjasto siirtyy osaksi Kansalliskirjastoa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämä e-kirjastohanke päättyy vuoden 2023 lopussa. Kansalliskirjastoon perustetaan oma e-kirjastoyksikkö kehittämään ja koordinoimaan palvelua. 

Iäkäs nainen ja lapsi istuvat sohvalla lukemassa e-kirjaa.

Isoäiti ja lapsi istuvat sohvalla ja lukevat yhdessä e-kirjaa.

Kuva
Suvi-Tuuli Kankaanpää

”Tämä on erinomainen uutinen. Kansalliskirjasto on vakaa ja luotettava organisaatio ja myös arvostettu toimija sekä kirjastojen että kustannusalan näkökulmasta”, iloitsee e-kirjastohankkeen omistaja, kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

E-kirjasto avataan vuoden 2024 alussa, mutta sen kehittäminen jatkuu myös sen jälkeen kirjastojen ja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Alkuvaiheessa e-kirjasto tarjoaa lainattavaksi e- ja äänikirjoja sekä digitaalisia lehtiä.

 ”Suomen yhteinen e-kirjasto tarjoaa parhaimmillaan kaikille suomalaisille nykyistä tasa-arvoisemman mahdollisuuden käyttää kirjastojen digitaalisia sisältöjä. Kunnat päättävät itse liittymisestään yhteiseen e-kirjastoon. Kun mahdollisimman moni kunta lähtisi mukaan, niin palvelun kehittäminen pääsisi hyvin vauhtiin”, sanoo Yleisten kirjastojen neuvoston puheenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen Kuopion kaupunginkirjastosta.

E-kirjaston kehittäminen ja ohjaus tapahtuu yhteistyössä kirjastojen kanssa

Kansalliskirjastoon perustetaan uusi e-kirjastoyksikkö, johon rekrytoidaan eri alojen asiantuntijoita.
E-kirjaston toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Tämän lisäksi palvelun ohjaukseen ja kehittämiseen osallistuvat erilaiset
strategiset työryhmät kuten esimerkiksi kokoelmaohjausryhmä. E-kirjastotyö vaatii myös hyvää yhteistyötä kustannusalan kanssa.

E-kirjastoyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Kirjastoammattilaiset kunnissa valitsevat työryhmissä jatkossakin e-kirjastoon hankittavat aineistot, vastaavat yhteisen e-kokoelman muodostamisesta ja osallistuvat kirjavinkkauksien ja aineistonostojen suunnitteluun yhteisen e-kirjaston etusivulle. Kirjastot myös ohjaavat asiakkaita e-kirjaston käyttäjiksi ja opastavat palvelun käytössä.

Jäsenkunnille ja -kirjastoille järjestetään säännöllisesti avoimia tilaisuuksia, joissa esitellään e-kirjaston toimintaa ja kehittämissuunnitelmia, kuullaan jäseniä ajankohtaisista teemoista sekä valitaan ohjausryhmän jäsenet. Yhteiset tilaisuudet edistävät kirjastoyhteistyötä ja lisäävät kuntien vaikuttamismahdollisuuksia. E-kirjaston ohjausryhmässä on mukana kuntien edustajia sekä suurista, keskikokoisista että pienemmistä kunnista.

Kansalliskirjasto tuottaa jo nyt palveluita yleisille kirjastoille

Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöjä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Kansalliskirjaston tehtävänä on mm. kehittää ja tarjota kansallisia palveluita yleisille kirjastoille, korkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kirjastojen laajasti käyttämä Finna-palvelu on Kansalliskirjaston tuote. Kansalliskirjasto toimii osana Helsingin yliopistoa.

”Kuntien yhteinen e-kirjasto tukee vahvasti tasavertaista tiedonsaantia ja demokratiaa, jotka ovat myös Kansalliskirjastolle strategisesti tärkeitä teemoja. Palvelu sopii hyvin osaksi Kansalliskirjaston yleisille kirjastoille suunnattuja palveluita, ja on todella hienoa saada näin merkittävä palvelu osaksi Kansalliskirjastoa”, kertoo ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen.

 

Lisätietoja

E-kirjastohankkeen omistaja, kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö
Virva Nousiainen-Hiiri
Helsingin kaupunginkirjasto
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi
050 402 5813

Palvelujohtaja
Kristiina Hormia-Poutanen
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
kristiina.hormia@helsinki.fi
050 552 3056