Kansalliskirjaston Vuoden Asiakas 2017 on Maijastina Kahlos

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto on myöntänyt historiansa kuudennen Vuoden Asiakas -tunnustuspalkinnon dosentti FT Maijastiina Kahlokselle. Kahlos on klassillisen filologian alalta väitellyt myöhäisantiikin tutkija, joka työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa huippututkimusyksikössä Reason and Religious Recognition. Hän on julkaissut useita kansainvälisiä monografioita ja artikkeleita sekä oppikirjoja ja yleisesityksiä.

Vuoden Asiakas 2017 -palkinto jaettiin Kansalliskirjastossa 19.12.2017.

Kuva
Sisko Vuorikari

Kansalliskirjaston yksi perustehtävistä on tukea tiedettä. Tieteen tehtävänä taas on muuttaa maailmaa. Humanistisilla tieteillä tämä tarkoittaa yleensä vaikuttamista yhteiskuntaan. Siksi pidänkin erittäin onnistuneena henkilökuntamme tekemää valintaa, joka kohdistuu monia kanavia hyödyntävään, aktiivisesti kirjoittavaan ja keskustelevaan tutkijaan. Antiikintutkimus on yksi Kansalliskirjaston painopistealoista ja Maijastinan työn kautta voimme todeta, että hankintamme eivät ole jääneet pölyttymään hyllyille vaan ovat kulkeutuneet rikastamaan niin uutta kansainvälistä tutkimusta kuin yhteiskunnallista keskustelua., summaa tutkimuskirjastopalveluiden palvelujohtaja Johanna Lilja.  

Kansalliskirjaston asiakaspalvelussa Maijastina Kahlos tunnetaan hyvin. Kirjastolaiset kuvaavat Vuoden Asiakasta ystävälliseksi ja omatoimiseksi asiakkaaksi, joka hallitsee hienosti myös kirjaston itsepalvelutoiminnot.

Olen tehnyt nyt 30 vuotta tutkimustyötä Kansalliskirjastossa. Tässä talossa vallitsee upea hiljainen tieto, joka on aina yhtä nostattava. Kiitän erityisesti kirjaston asiakaspalvelua kaikesta kärsivällisyydestä ja avusta, joita olen saanut osakseni vuosien aikana.”, kiitti Maijastiina Kahlos palkintotilaisuudessa.

Lue lisää
Maijastina Kahlos julkaisee blogia Arduum res gestae scribere – Historian kirjoittaminen on kuitenkin tavattoman vaikeaa, jossa hän ottaa kantaa mm. historian käyttöön ja väärinkäyttöön ja tutkijan rooliin yhteiskunnassa.

Kirjoittaja