Kansalliskirjaston tutkijakyselyn tuloksia

Julkaisupäivä
Kuva
Gino Crescoli / Pixabay

Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeessa tuotettiin keväällä 2020 kysely, jossa kysyttiin tutkijoiden kokemuksia Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen ja palvelujen käytöstä. Kyselyyn tuli yhteensä 130 vastausta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiltä vastaajilta. Vastausten perusteella käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä aineistoihin ja palveluihin, erityisesti niiden laatuun. Vastauksissa annettiin kuitenkin myös useita kehitysehdotuksia digitaalisten aineistojen ja palveluiden käyttöön. Niihin toivottiin esimerkiksi teknistä kehitystä ja selkeyttä.

Kyselyyn oli mahdollista jättää yhteystiedot jatkoyhteydenottoja ja haastatteluja varten. Tutkijoita tullaan haastattelemaan syksyn aikana, jotta he voivat kertoa yksityiskohtaisemmin tarpeistaan digitaalisten aineistojen käyttöön ja näkemyksistään Kansalliskirjaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mukaan haastatteluihin voi ilmoittautua edelleen hankkeen suunnittelijalle, vaikka ei olisi vastannut aiemmin kyselyyn.

Lue lisää kyselyn tuloksista:

Scripta Selecta

Think Open

Digitalia

Vipuvoimaa EU:lta

DAM on Kansalliskirjaston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteinen EAKR-rahoitteinen hanke. Se käynnistyi syksyllä 2019 ja kestää syyskuun 2021 loppuun asti.