Kansalliskirjaston Tietolinja-verkkolehden numero 1/2016 on ilmestynyt

Tietolinjan artikkeleiden aiheita ovat tällä kertaa tieteellisten kirjastojen rooli datan hallinnassa ja avoimessa julkaisemisessa, avoimen tiedejulkaisemisen kansainväliset kehityssuunnat, ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ja siirtyminen Vesasta Fintoon. Kirjastoja pitkään palvelutta Vesa-verkkosanastoa (1999-2016) muistellaan myös kahdessa muussa kirjoituksessa.

Lisäksi numerossa on raportti pitkäaikaissäilytystä käsitelleestä iPres-konferenssista ja uutisia mm. Finnan avaamasta kulttuuridatasta ja uusien kuvailusääntöjen (RDA) käyttöönotosta Suomessa.

Tietolinja on luettavissa verkko-osoitteessa http://tietolinja.kansalliskirjasto.fi

Antoisia lukuhetkiä!