Kansalliskirjaston peruskorjaukselle EU:n ja Europa Nostran erityismaininta

Kansalliskirjaston peruskorjaushanke on saanut Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteisten kulttuuriperintöpalkintojen erityismaininnan. Hankkeen pääsuunnittelusta vastasi turkulainen LPR-arkkitehdit Oy.

Vuonna 1840 valmistunut rakennus on osa Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa Helsingin empire-klassisistista Senaatintoria. Rakennus on suojeltu moninkertaisesti, mm. rakennussuojelulailla vuonna 2005.

Suojelumääräykset, rakennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason rakennuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle. Tehtävänä oli säilyttää rakennus alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kirjastona ja sovittaa rakennukseen uutta kirjastotekniikkaa. Kansallinen kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri tuli säilyttää kokonaisuudessaan sekä antaa tuleville kävijöille mahdollisuus kokea Engelin suunnittelema tilasarja.

On arvioitu, että kaikkiaan puolet käytettävissä olevista suomalaisista konservaattoreista työskenteli kirjastotyömaalla jossain korjaustyön vaiheessa. Julkisivut korjattiin Okulus oy:n suunnitelmien mukaan 2011-12, ja LPR-arkkitehtien suunnittelema laaja korjaustyö toteutettiin vuosina 2013 - 2015.