Kansalliskirjaston digitoimaa historiallista lehtiaineistoa Finna Luokkahuoneeseen

Julkaisupäivä
Kuva
Hanna-Leena Saarenmaa; Lehtileikkeet: Mikkelin Sanomat, 24.04.1900, nro 47, s. 1 Savonlinna, 17.06.1898, nro 45, s. 4 digi.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjaston digitoimista sanoma- ja aikakauslehdistä on koottu aineistopaketti Finna Luokkahuoneeseen. Lehtitekstejä ja tehtäväideoita voi hyödyntää historian ja äidinkielen opetuksessa. Finna Luokkahuone on erityisesti opettajille suunnattu osa Finna.fi-hakupalvelua. Luokkahuoneessa on muun muassa museoiden ja arkistojen aineistoihin pohjautuvia valmiita opetussisältöjä.

Historialliset sanoma- ja aikakauslehdet kertovat tärkeiden tapahtumien ohella paljon oman aikansa maailmankuvasta, arvostuksista, kielestä ja kulttuurista. Ne avaavat koululaisille ikkunan arkielämän historiaan ja esi-isien elinympäristöön.

- Valmiit aineistopaketit helpottavat opettajan työtä, sillä opetukseen soveltuvien sisältöjen etsiminen suuresta aineistomassasta on aikaa vievää,

kertoo tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen Kansalliskirjastosta.

- Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa lehtiä on miljoonia sivuja. Valitsimme tähän pakettiin esimerkkiaineistoja Etelä-Savosta. Tehtävät soveltuvat kuitenkin kaikkialle Suomeen.

Aineistopaketti on suunnattu yläkoululle ja lukiolle, ja se kytkettiin Opetushallituksen julkaisemiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lehtiaineistojen avulla on mahdollista harjaannuttaa lähteiden käyttöä ja lähdekritiikkiä, joka on keskeistä historian opetuksessa. Äidinkielen opetukseen aineistot nivoutuvat tekstien tulkinnan ja kielitietoisuuden alueilla. Lisäksi ne tukevat monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Projektin aikana pyydettiin käyttäjäpalautetta muutamilta opettajilta. Opettajat ilmaisivat, että tämäntyyppiset materiaalit ovat tervetulleita, ja antoivat hyödyllisiä kehittämisehdotuksia. Aineistopakettia on muokattu opettajien palautteen pohjalta selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi.

Lehtien kertomaa Savosta –aineistopaketti löytyy Finna Luokkahuoneen Aineistopaketit-välilehdeltä.

 

Kokonaisuus on tuotettu Digitaalinen avoin muisti -projektissa, jota on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja: 

tietoasiantuntija Marja-Leena Hynynen, Kansalliskirjasto, Mikkelin toimipiste 
p. 050 5767 464, marja-leena.hynynen(a)helsinki.fi