Kansalliskirjaston asiantuntijoille Library Innovation -palkinnot

Euroopan tieteellisten kirjastojen järjestö LIBER palkitsi kesällä tietoasiantuntija Anu Alaterän ja tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suomisen innovatiivisesta työstä kirjastokentällä.

Palkinnot jaettiin LIBERin vuosittaisen konferenssin yhteydessä Ranskan Lillessä heinäkuussa. Alaterä kertoi konferenssiesityksessään Suomessa käydyistä elektronisten lehtien lisenssineuvotteluista, joissa neuvotteluja käyvien kirjastojen FinELib-konsortio halusi entistä avoimemmin ja läpinäkyvämmin kertoa neuvottelutavoitteista ja tuloksista tiedeyhteisölle. Yksi neuvottelujen tavoitteista oli edistää avointa julkaisemista. Tutkijat pystyivät myös arvioimaan neuvoteltuja sopimuksia, sillä sopimustiedot julkistettiin konsortion verkkosivuilla. Koskaan aiemmin tämän tyyppisiä tietoja ei ole Suomessa saatettu julkisuuteen.

Osma Suominen esitteli konferenssissa ohjelmoimaansa Annif-ohjelmistoa, joka pystyy kuvailemaan uusia kirjastoaineistoja hyödyntämällä avointa metadataa jo kuvailluista aineistoista. Aiemmin kuvailu on vaatinut kirjastovirkailijoilta runsaasti aikaa, mutta Annif-ohjelmiston tekoäly pystyy auttamaan kuvailussa ja automatisoimaan prosessia.

Kansalliskirjasto onnittelee asiantuntijoitaan oivaltavasta ja myös kansainvälistä kirjastokenttää hyödyttävästä työstä!

Anu Alaterän esitys

Alaterän haastattelu

Osma Suomisen esitys