Kansalliskirjaston aineistoja Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin

Unescon Maailman muisti -ohjelma pyrkii suojelemaan maailman arkisto- ja kirjastoperintöä, parantamaan sen saavutettavuutta sekä lisäämään tietoisuutta tämän perinnön olemassaolosta ja merkityksestä. Suomen kansallinen komitea vastaa ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Suomessa.

Kansallisarkistossa järjestettiin 18.4. tilaisuus, jossa julkistettiin ensimmäiset Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin valitut kohteet.

Kansalliselle listalle 2017 valitut kohteet ovat:

Kansalliskirjasto; Fragmenta membranea –kokoelma

Kansalliskirjasto; Monrepos’n kartanon kirjasto

Kansalliskirjasto; Zacharias Topeliuksen arkisto

Helsingin kaupunginarkisto; XV Olympia Helsinki 1952 –arkisto 

Ålands Sjöfartsmuseum / Ålands Landskaparkiv; Rederiebolaget Gustaf Eriksons Arkiv

Åbo Akademis bibliotek; Finska Hushållningssällskapets arkiv

Lisätietoja
Kuvia aineistoista