Hyppää pääsisältöön

Kansalliskirjastolle uusi metatietovisio

Julkaisupäivä
Metatieto on väline jonka avulla ihmiset ja järjestelmät ymmärtä­vät tietoa. Yhtenäisin periaattein tuotetun ja yhteen linkitetyn metatiedon avulla ihmiset löytävät tehokkaasti tarvitsemaansa tietoa, ja ohjelmistot kykenevät tuottamaan uutta informaatiota.

Kansalliskirjasto ottaa vastaan ja säilyttää tulevia sukupolvia varten kotimaisen julkaisu­tuotannon sekä asettaa sen kuvailutietoineen yleisön saataville. Keskeinen keino, jolla tätä tehtävää toteutetaan, on kansallisbibliografian kokoaminen.

Kansallisbibliografia kokoaa suomalaista julkaisutuo­tantoa kuvaavaa bibliografista tietoa, joka on

  • kattavaa,
  • ajantasaista,
  • laadukasta,
  • luotettavaa ja
  • auktorisoitua.

Kansallisbibliografiassa on pohjimmiltaan kyse metatiedosta ja siitä, että kulttuuriperintömme sisällöt ovat helposti löydettävissä. Metatieto on kaiken tieteellisen tiedon ja tutkimusdatan hallinnan, käytön ja säilyttämisen perusta, etenkin digitaalisessa ympäristössä, toteaa tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus.

Kansalliskirjasto tavoittelee työssään yleistä etua ja kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä sivistys- ja tietopohjaa ilman kilpailuasetelmaa, joten voimme ja haluamme toimia puolueettomasti ja avoimesti. Avoimuus tukee sekä yksityistä sektoria että kansallista kilpailukykyä. Laadukas ja avoin metatieto muodostaa eettisen perustan tekoälyn kehitykselle. Siihen perustuva tekoäly on läpinäkyvää ja siten helpommin analysoitavissa, kertoo tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen.

Kansalliskirjaston metatietotyö tehdään yhdessä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhteiset standardit ja käytänteet sallivat muualla tehdyn työn hyödyntämisen ja sen, että metatietovarannot rakennetaan yhteiskäyttöisiksi. Työ on osa kansallista kuvailuinfrastruuktuuria, jonka kehittämisen johtoajatuksena on, että aineistojen ja siihen liittyvien kuvailukohteiden metatieto luodaan vain kerran ja koko informaatioketju hyödyntää tallennettua tietoa.

Kansalliskirjaston metatietovisio kuvailee Kansalliskirjaston näkemystä metatiedon tuotannon ja käytön kehityssuunnista. Julkaisun tavoitteena on herättää keskustelua datasta, sen merkityksestä ja siitä, kuka sitä hallitsee.

Kansalliskirjaston metatietovision (pdf) löydät osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5905-2

Lisätietoja:

Matias Frosterus
tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
puhelin 050-3185515
s-posti matias.frosterus@helsinki.fi