Kansalliskirjastolle lahjoitettiin viisi 1500-luvulla painettua nidettä

Julkaisupäivä

Kansalliskirjasto on saanut lahjoituksena viisi nidettä italialaisia varhaisella uudella ajalla painettua kirjallisuutta. Niteet on lahjoittanut Emil ja Hilkka Pietikäisen museosäätiö ja ne liitetään osaksi Kansalliskirjaston 1500-luvun kirjallisuuden kokoelmaa.

Viisi nidettä italialaisia 1500-luvun kirjoja.

Emil ja Hilkka Pietikäisen museosäätiön Kansalliskirjastolle lahjoittamat 1500-luvulla painetut niteet.

Kuva
Marko Oja

”Lahjoitus on arvokas lisä lähes kahdensadan vuoden jatkumoon, jota kautta kirjaston vanhan eurooppalaisen kirjallisuuden kokoelma on karttunut”, sanoo Kansalliskirjaston johtava tietoasiantuntija Mika Hakkarainen.

Kansalliskirjaston 1500-luvun kokoelma sisältää noin 3000 pääosin latinaksi kirjoitettua nimekettä, kattaen useita eri tieteenaloja sekä kirjallisuuden lajeja. Kokoelma on karttunut pääosin 1800-luvun aikana kertyneistä lahjoituksista. 1970-luvulla se erotettiin omaksi kokoelmaksi ollen aiemmin osa Kansalliskirjaston humanistista kokoelmaa. Kokoelman niteisiin voi tutustua Kansalliskirjaston erikoislukusalissa.

Emil ja Hilkka Pietikäisen museosäätiön lahjoittamista niteistä vain yksi (Libri de Rustica) sisältyi kokoelmaan entuudestaan. Nyt saatu kappale edustaa sekin eri painosta. Erityisen merkittävä kappale on italialaisen filosofin ja diplomaatin Giovanni Boteron (1544-1617) kirjoittama valtio-opillinen teos Della Ragion di Stato (Julkaistu Milanossa 1596), jossa hän käy Machiavellin tunnetun Ruhtinas-teoksen teesejä vastaan. Siinä missä Machiavelli kannustaa hallitsijaa varmistamaan valtansa keinoja kaihtamatta, Botero puolestaan korostaa kristillisten hyveiden ja alamaisten hyväksynnän merkitystä hallinnossa.

Lisäksi lahjoitusten joukossa on mm. lainopillisia tulkintoja ja antiikin ajan ohjeita maanviljelijöille sekä nide katolista moraaliteologiaa, jonka Martti Luther aikanaan tuomitsi roviolle.

Lue lisää lahjoituksesta Scripta-selecta blogista.

Lista Emil ja Hilkka Pietikäisen museosäätiön lahjoittamista niteistä:

Giovanni Botero

  • Della Ragion di Stato (Milano 1596).
  • Delle cause della grandeza delle citta. Libri tre. (Milano 1596)

Mambrino Roseo

  • La institutione del principe christiano, libri dieci. (Venetsia 1560)

Tobias Nonius

  • Interpretationes in nonnullos Institutionum titulos (Pariisi 1581)

Angelus da Clavasio (Angelo Carletti di Chivasso)

  • Summa Angelica de casibus conscientie cum quibusdam nouis [et] oportunis additionibus. (Strassburg 1502)

Cato, Varro, Columella, Palladius

  • Libri de re rustica (Firenze 1521)