Kansalliskirjastolla vahva rooli Koneen Säätiön kieliohjelmassa

Julkaisupäivä
Koneen Säätiö on julkaissut tänään 28.1.2020 dosentti Ulla Tiililän laatiman Kielten tukeminen on ihmisten ja yhteisöjen tukemista – Koneen Säätiön kieliohjelman vaikuttavuuden arviointi -raportin.

Kansalliskirjasto osallistui hankkeeseen suku- ja vähemmistökieliin kohdistuvalla digitointihankkeiden kokonaisuudella vuosina 2012–2018. Sen tuloksena syntyi yksi hankkeen mittavimmista saavutuksista, Fenno-Ugrica-kokoelma, joka koostuu 20 eri kielellä julkaistuista monografioista ja sanomalehdistä. Digitoituja monografianimekkeitä on kokoelmassa noin 1500 ja kausijulkaisuja yli 110 nimekettä.

Uralilaisilla kielillä painettujen aineistojen lisäksi Fenno-Ugrica sisältää kuusi erikoiskokoelmaa: saamelaiskielisen Lapponican, romanikielisen Zingarican ja jiddišinkielisten Hebraican sekä Viron kielen instituutin liivinkielisten ja Komin tasavallan kansalliskirjaston kominkielisten aineistojen kokoelmat.

Kansalliskirjaston sukukielten digitointiprojektissa hyödynnettiin joukkoistamista kieliaineistojen oikoluvussa. Aineistot valittiin yhdessä tutkijayhteisön kanssa niin, että ne hyödyttävät sekä kotimaista että ulkomaista fennougristiikan tutkimusta. Selvittämällä aineistoon liittyvät tekijänoikeuskysymykset Venäjän Kansalliskirjaston kanssa päästiin lopputulokseen, jossa aineistot voitiin jakaa vapaasti avoimeen käyttöön.

Fenno-Ugrica-kokoelman verkkosivut löytyvät osoitteesta https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/

 

Lue lisää:

Koneen Säätiön kieliohjelma tuki Suomen monikielisyyttä eri tavoin (Koneen Säätiö 28.1.2020) https://koneensaatio.fi/koneen-saation-kieliohjelma-tuki-suomen-monikielisyytta-eri-tavoin/

Ulla Tiililä: Kielten tukeminen on ihmisten ja yhteisöjen tukemista – Koneen Säätiön kieliohjelman vaikuttavuuden arviointi (Koneen Säätiö 28.1.2020) https://koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Koneen_Saatio_Kieliohjelman_loppuarviointi_2020.pdf