Kansalliskirjasto varmistaa opinnäytteiden ja tiedejulkaisujen pitkäaikaista saatavuutta

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto kehittää aktiivisesti avoimen julkaisemisen väyliä ja auttaa tutkijoita lisäämään avointa julkaisemista. Erityisesti tullaan panostamaan julkaisuiden pitkäaikaiseen saatavuuteen.

Opinnäytteiden sähköinen säilyttäminen selkeäksi

Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja korkeakoulukirjastot kehittävät opinnäytetöiden arkistointia. Verkossa julkaistut opinnäytteet ovat paljon luettuja ja viitattuja lähteitä, ja niiden pysyvän saatavuuden varmistaminen on tärkeää. Opinnäytteet ovat myös asiakirjoina pysyvästi säilytettäviä.

Opinnäytteiden säilyttäminen on osa Kansalliskirjaston lakisääteistä tehtävää tallentaa kotimainen julkaisutuotanto yhdessä julkaisualan toimijoiden kanssa ja saattaa tallennettu aineisto tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön.

Kotimaisten tiedejulkaisujen pitkäaikaista digitaalista saatavuutta varmistetaan

Verkossa ilmestyvien tiedejulkaisujen pitkäaikainen saatavuus on haavoittuvaa, jos se on yksin julkaisijoiden varassa. Kansalliskirjasto kehittää palvelua, jossa se kerää tiedejulkaisut talteen ja avaa ne sovittavalla tavalla avoimeen käyttöön. Erityisesti panostetaan julkaisujen pitkäaikaissäilytykseen. Palvelu suunnitellaan yhdessä tiedekustantajien kanssa. Tässä tärkeä yhteistyötaho on Journal.fi-palvelu, joka on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupalveluja.

Lisätietoja

Lisätietoja tiedejulkaisuiden digitaalisesta pitkäaikaissäilytyksestä:

 - kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi
   puh. + 358 50 373 6205

Lisätietoja opinnäytteiden sähköisestä säilyttämisestä:

- tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager, lassi.lager@helsinki.fi
  puh. +358 50 415 4879

- ylitarkastaja Vesa-Matti Ovaska, vesa-matti.ovaska@arkisto.fi
  puh. +358 50 303 4338

Tajua-projekti (Tieteen avoin julkaiseminen) lisää suomalaisen tieteellisen työn tuotosten nopeaa, pysyvää ja aitoa avointa saatavuutta. Projekti kehittää avoimen julkaisemisen väyliä sekä auttaa tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita lisäämään tutkimusdatan ja tieteellisten artikkeleiden avointa julkaisemista. Tajua-projekti on osa opetus ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta.

https://www.kiwi.fi/display/AVTT/TAJUA-projekti

www.avointiede.fi