Kansalliskirjasto sitoutuu tukemaan tiedejulkaisujen avoimuutta

Euroopan komissio ja Science Europe julkaisivat 4. syyskuuta Plan S -julistuksen, joka pyrkii nopeuttamaan siirtymistä avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2020 mennessä. Julistukseen on sitoutunut tähän mennessä 11 eurooppalaista tutkimusrahoittajaa. Myös Kansalliskirjasto tukee vahvasti julistuksen tavoitteita.

Plan S:n pyrkimyksenä on saada julkisella rahoituksella tuettu tutkimus välittömästi ja avoimesti saataville. Tieteen avoin saatavuus mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen koko yhteiskunnassa.

Tällä hetkellä suuri osa tieteellisestä tutkimuksesta julkaistaan perinteisissä tilausmaksullisissa tiedejulkaisuissa. Monissa näistä lehdistä artikkelin saa avoimeksi maksamalla erillisen maksun. Plan S -julistukseen sitoutuneet rahoittajat vaativat, että tutkimustulokset julkaistaan vuoden 2020 alun jälkeen joko kokonaan avoimissa tiedejulkaisuissa tai avoimilla julkaisualustoilla.

Kansalliskirjasto tukee Plan S -julistuksen tavoitetta siirtyä tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Kansalliskirjaston koordinoima FinELib-konsortio käy parhaillaan tiedekustantajien kanssa neuvotteluja, joiden tavoitteena on siirtää tilausmaksut kattamaan avoimen julkaisemisen kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman erillisiä maksuja. Plan S Preamble -julistus toteaa, että tällaiset siirtymäkauden sopimukset edistävät maksumuurien kaatamista, kunhan siirtymävaihe välittömään avoimeen julkaisemiseen on lyhyt.

”Plan S tulee entisestään kiihdyttämään neuvotteluja. Tiedekustantajien on aika ymmärtää, että siirtymä avoimeen julkaisemiseen on tehtävä nyt”, sanoo Kansalliskirjaston palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen. ”On erittäin tärkeää, että Euroopan maat etenevät yhteisessä rintamassa”, jatkaa Hormia-Poutanen, joka kuuluu myös Euroopan komission asettamaan korkean tason Open Science Policy Platform -työryhmään.

Plan S -julistus

Tiedelehtineuvottelut Suomessa

Lisätietoja:
palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, puh. +358 50 5523 056, kristiina.hormia(at)helsinki.fi