Kansalliskirjasto liittyy korkeakoulujen järjestelmäyhteistyöhön valmistelemaan avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönottoa

Julkaisupäivä
Ratkaisun taustalla on useamman vuoden kirjastojärjestelmäratkaisujen selvitystyö, jota Kansalliskirjasto on tehnyt yhteistyössä muiden korkeakoulukirjastojen kanssa.

Kansalliskirjaston ratkaisuun vaikutti hankintaprojektin teettämä markkinatutkimus, jonka mukaan markkinoilla olevissa SaaS-järjestelmissä on ongelmia erityisesti rajapintojen toiminnallisuuksissa, suorituskyvyssä ja pysyvyydessä. Nykyisen kaltaisia palveluita esimerkiksi ulkoiseen asiakasliittymään ja kuvailuympäristöön on mahdotonta toteuttaa ilman nykyisen palvelutason laskua. On nähtävissä, että tulevaisuuden palvelutarpeet vaativat entistä enemmän palveluiden keskinäistä integroituvuutta ja yhteentoimivuutta. 

Suomen korkeakoulukirjastot ovat valmistelleet yhteistä kirjastojärjestelmähankintaa projektina, jota on koordinoinut Kansalliskirjasto. Ryhmä on tutkinut laajasti markkinoilla olevia kaupallisia ja avoimen lähdekoodin järjestelmiä. Markkinatutkimukseen sisältyi vierailuja eri puolille Eurooppaa järjestelmiä käyttäviin kirjastoihin. Vierailut ovat mahdollistaneet keskustelut kirjastojen asiantuntijoiden kanssa. Kaupallisia järjestelmiä ei ole voitu testata käytännössä, joten ainoat varsinaiset testit on tehty avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmälle. 

Markkinatutkimuksen valossa mikään yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille kirjastoille. Niinpä kansallinen hankintayhteistyö on purkautunut ja tilalle on tammikuun 2018 aikana muodostunut kaksi vaihtoehtoista ryhmää, joihin kirjastot voivat halutessaan liittyä: 

1.  Kaupallisen yhtenäisen SaaS-mallilla tarjottavan järjestelmän kilpailuttava ryhmä
2.  Avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmän käyttöön ottava ryhmä 

Kansalliskirjasto ylläpitää nykyistä korkeakoulukirjastoja palvelevaa Voyager-kirjastojärjestelmää Linnea2-konsortioryhmän ratkaisujen mukaisesti. 

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt palvelut jatkuvat kirjastojärjestelmätilanteesta huolimatta. Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää Finnaa, jonka mukana korkeakoulut saavat käyttöönsä keskitetyn artikkeli-indeksin ja linkityspalvelun (PCI ja SFX). Kansallista kuvailuympäristöä Melindaa sekä Finto-ontologiapalvelua kehitetään myös edelleen pysyvinä palveluina. 
 

Lisätietoja:
Minna-Liisa Kivinen
minna-liisa.kivinen(a)helsinki.fi